ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 80% αυξήθηκαν τα χρέη των νοσοκομείων

Κατά 80% αυξήθηκαν τα χρέη των νοσοκομείων

Συνεχίζουν να αυξάνονται τα χρέη του Δημοσίου προς τρίτους και προμηθευτές, ξεπερνώντας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους τα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2018 έχουν αυξηθεί κατά 273 εκατ. ευρώ. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα χρέη των νοσοκομείων αυξήθηκαν σε διάστημα τριών μηνών κατά 80%. Αντί να μειώνονται τα χρέη, η κυβέρνηση όχι μόνο δημιουργεί νέα, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά, αλλά «μοιράζει» χρήματα και υποσχέσεις στο σύνολο των φορολογουμένων. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν λόγο για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να διογκώνονται τα χρέη, ώστε να έχει η ίδια την απαραίτητη ρευστότητα κάνοντας ταυτόχρονα τη δική της προτεραιοποίηση διανέμοντας χρήματα όπου εκείνη κρίνει.

Οπως φαίνεται, ο μηδενισμός των οφειλών θα καθυστερήσει, και συγκεκριμένα θα εκπνεύσει άκαρπη και η νέα παράταση έως την 31η Μαΐου 2019. Είχαν προηγηθεί άλλες πέντε παρατάσεις για τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που παρήλθαν άπρακτες. Η πρώτη ήταν στο τέλος του 2016, ακολούθησε ο Ιούνιος του 2017 και στη συνέχεια νέα προθεσμία ορίστηκε το τέλος του μνημονίου, τον Αύγουστο του 2018. Πολύ πριν από τη λήξη της έγινε φανερό ότι ούτε και αυτή θα τηρηθεί. Ακολούθησε ο προσδιορισμός με υπουργικές αποφάσεις νέας προθεσμίας, της 31ης Δεκεμβρίου 2018, και με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε νέα παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2019.  Η διόγκωσή τους όμως καταδεικνύει ότι είναι αδύνατον τα χρέη να μηδενισθούν τις επόμενες 20 ημέρες. Και αυτό, καθώς οι δήμοι και τα νοσοκομεία συνεχίζουν να αυξάνουν τα χρέη τους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα τα χρέη του Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:

• 531 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές των νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι στα τέλη Δεκεμβρίου τα χρέη των νοσοκομείων ανέρχονταν στα 294 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σε διάστημα τριών μηνών αυξήθηκαν κατά 80%.

• 81 εκατ. ευρώ χρωστούν τα υπουργεία, από 49 εκατ. που χρωστούσαν στα τέλη Φεβρουαρίου.

• 247 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (από 217 εκατ. στα τέλη Φεβρουαρίου).

• 622 εκατ. ευρώ οφείλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 151 εκατ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ.

• 310 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά πρόσωπα από 341 εκατ. ευρώ που χρωστούσαν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

• 417 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Ωστόσο, τα χρέη του Δημοσίου είναι σημαντικά υψηλότερα, δεδομένου ότι στα στοιχεία που δημοσιοποιεί το ΓΛΚ  δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία, καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.  Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης) που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και έχει εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (ατομικό φύλλο έκπτωσης) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από τον Δεκέμβριο 2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα σχετικά ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Ο τομεάρχης της  Ν.Δ. Χρήστο Σταϊκούρας  κάνει  λόγο «για εσωτερική στάση πληρωμών», τονίζοντας πως «αυτό είναι το αποτέλεσμα της  επιλογής της κυβέρνησης να κηρύξει εσωτερική στάση πληρωμών, προκειμένου, μαζί με την υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, να επιτύχει αχρείαστα υπερπλεονάσματα, διαλύοντας τη μεσαία τάξη και στερώντας ρευστότητα από την οικονομία.