ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κράτος εναντίον κράτους για την ειδική διαχείριση των ΕΝΑΕ

Κράτος εναντίον κράτους για την ειδική διαχείριση των ΕΝΑΕ

H υπόθεση της πώλησης περιουσιακών στοιχείων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης περιπλέκεται όλο και περισσότερο, καθώς διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου φαίνεται να δίνουν διαφορετικές ερμηνείες σε πράξεις του ειδικού διαχειριστή Χριστόδουλου Σεφεριάδη. Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή της «Κ» και έχει συνταχθεί από τη Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακινήτων και Επιχειρηματικών Μονάδων της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου από 24 Απριλίου 2019 και κοινοποιείται στην υφισταμένη του κ. Στ. Πιτσιόρλα αρμόδια υπάλληλο για τις κρατικές ενισχύσεις (είχε καταθέσει και στο δικαστήριο στη διαδικασία τοποθέτησης του ειδικού διαχειριστή), η ΕΤΑΔ σκοπεύει να βγάλει σε διαγωνισμό το ακίνητο με αριθμό ταυτότητας ΑΒΚ 266. Πρόκειται για έκταση που περιλαμβάνει τη δεξαμενή νούμερο 5, για την οποία τα ναυπηγεία με εσωτερικό έγγραφό τους είχαν διαφωνήσει επειδή αποτελεί τη λεγόμενη waste area (χώρος απόθεσης υπολειμμάτων επισκευών) και κατά την άποψη του στελέχους τους Κώστα Σταματάκη ανήκει στο λεγόμενο στρατιωτικό τμήμα των ΕΝΑΕ, που δεν μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς της ειδικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το ακίνητο αγοράστηκε από γνωστή εταιρεία ανακύκλωσης του Πειραιά, αλλά τώρα η ΕΤΑΔ αναφέρει πως «σκοπεύει να αξιοποιήσει την έκταση με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό γι’ αυτή τη χρήση, σεβόμενη πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για ανταγωνιστική, διαφανή, αμερόληπτη και άνευ όρων διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο μελλοντικός χρήστης θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία».

Πηγές της «Κ» από τα ΕΝΑΕ αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη έκταση, όπως και σε μία ακόμη που γειτονεύει με το Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης Παλάσκα και που περιλαμβάνει τμήματα της κλίνης των ΕΝΑΕ, έχουν τοπογραφηθεί περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνταν για τις εργασίες των ενόπλων δυνάμεων αλλά και των εμπορικών δραστηριοτήτων σε νέα ενιαία ακίνητα.

Η επιστολή της ΕΤΑΔ αναφέρεται σαφώς στην προσπάθεια που κάνουν οι διάφορες υπηρεσίες της διοίκησης και ειδικά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να απαντήσουν σε σχετικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε., που έχει καλέσει την ελληνική κυβέρνηση από τον Φεβρουάριο να διασφαλίσει τη δίκαιη τιμή των πωλουμένων περιουσιακών στοιχείων, τον πλήρη διαχωρισμό εκείνων που ανήκουν στο εμπορικό τμήμα από εκείνα του στρατιωτικού, καθώς επίσης και το ότι οι αγοραστές των περιουσιακών αυτών στοιχείων δεν θα έχουν την παραμικρή σχέση με προηγούμενους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί να μάθει τι ποσοστό του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ναυπηγείου αποτελεί καθένα από τα περιουσιακά στοιχεία που εκποιείται.

Κάποια από αυτά τα οικόπεδα –στο μεγαλύτερο μέρος τους– είχαν παραχωρηθεί στα ΕΝΑΕ από το κράτος στα τέλη δεκαετίας του ’50.

Στη διάρκεια της εκποίησης των ναυπηγείων την περίοδο 2000-2001, κάποιοι από τους υποψήφιους αγοραστές είχαν εκδηλώσει την πρόθεση να επιστρέψουν αυτά τα ακίνητα στο Δημόσιο. Η ΕΤΑΔ αναφέρει στην απάντησή της στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ότι η αξία της έκτασης ΑΒΚ 266 αποτελεί πληροφορία «που θα αντληθεί από τα λογιστικά βιβλία των ΕΝΑΕ». Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», προβλήματα έχουν προκύψει από το γεγονός ότι κάποια από τα περιουσιακά στοιχεία είχαν μηδενική αξία, καθώς δεν πληρούσαν τους όρους –εφόσον ήταν ακίνητα– της αρτιότητας. Συνεπώς, έπρεπε πάντα κατά τις ίδιες πηγές να συνενωθούν ακίνητα ώστε να είναι εμπορεύσιμα. Οπότε κάποια από τα ακίνητα πριν από τη συνένωσή τους με άλλα, που πιθανόν να εξυπηρετούσαν το στρατιωτικό ναυπηγείο, ίσως να μην είχαν καν λογιστική αξία καθώς δεν ήταν εμπορεύσιμα.