ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση κόκκινων δανείων κατά 3% το πρώτο 3μηνο «βλέπει» η Deutsche Bank

Μείωση κόκκινων δανείων κατά 3% το πρώτο 3μηνο «βλέπει» η Deutsche Bank

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα επαναλαμβανόμενα έσοδα θα είναι τα δύο μέτωπα τα οποία θα βρεθούν στο επίκεντρο των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου του 2019 των ελληνικών τραπεζών, τα οποία ξεκινούν σήμερα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, όπως επισημαίνει η Deutsche Bank σε νέα έκθεσή της.

Συνολικά, αναμένει πως τα επαναλαμβανόμενα έσοδα θα εμφανίσουν πτώση, κυρίως λόγω εποχικών παραγόντων, ενώ ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα κυμανθεί στο 3%.

Οπως εκτιμά η γερμανική τράπεζα, τα έσοδα προ προβλέψεων των ελληνικών συστημικών τραπεζών θα μειωθούν κατά 26% στο πρώτο τρίμηνο, με «οδηγό» την Alpha Bank και σε μικρότερο βαθμό την Εθνική Τράπεζα.

Αντίθετα, για την Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά πως οι προσπάθειες μείωσης του κόστους θα αποδώσουν καρπούς. Γενικότερα, οι αντίθετοι άνεμοι στα επαναλαμβανόμενα έσοδα αναμένεται να συνεχιστούν, όπως επισημαίνει, καθώς συνεχίζεται η απομόχλευση στο χαρτοφυλάκιο των δανείων.

Η Εθνική θα είναι η μόνη τράπεζα που θα εμφανίσει καλύτερα επαναλαμβανόμενα έσοδα, καθώς τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να ενισχυθούν και από τη συμφωνία για ακύρωση του Titlos. Ετσι, ενώ για το σύνολο του τραπεζικού κλάδου η Deutsche Bank αναμένει πτώση της τάξης του 2,3% στα καθαρά έσοδα από τόκους στο α΄ τρίμηνο, για την Εθνική αναμένεται να διαμορφωθούν στα 282 εκατ. ευρώ με αύξηση της τάξης του 4,6%.

Για την Αlpha Bank τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να διαμορφωθούν στα 390 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο με πτώση 8,7% σε τριμηνιαία βάση και για την Πειραιώς αναμένεται να διαμορφωθούν στα 353 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση.

Σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ προβλέψεων για το σύνολο του κλάδου αναμένεται να σημειώσουν άνοδο 8,3% σε τριμηνιαία βάση, με την Εθνική να ηγείται των υπολοίπων σημειώνοντας άνοδο 61,7% (στα 122 εκατ. ευρώ), την Alpha Bank να ακολουθεί με άνοδο 2,3% (στα 271 εκατ. ευρώ), ενώ η Πειραιώς θα σημειώσει πτώση 3,6% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2018 (στα 201 εκατ. ευρώ).

Η μείωση των NPEs θα προέλθει από οργανικούς παράγοντες. Για το σύνολο του κλάδου η μείωση των NPEs θα διαμορφωθεί στο 3% σε επίπεδο τριμήνου, ενώ η Deutsche Bank εκτιμά πως οι τράπεζες θα επικαιροποιήσουν εκ νέου τα σχέδια μείωσης των NPEs. Η Alpha Bank αναμένεται να μειώσει το απόθεμα των NPEs κατά 330 εκατ. ευρώ ή κατά 0,9% σε τριμηνιαία βάση, η Εθνική Τράπεζα θα σημειώσει τη μεγαλύτερη κατά 4,1% ή 650 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του αρνητικού σχηματισμού νέων NPEs και των διαγραφών, ενώ για την Πειραιώς η μείωση θα διαμορφωθεί στο 2,1% ή στα 550 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.