ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγωνισμός για νέα, γρήγορα ευρυζωνικά δίκτυα

Διαγωνισμός για νέα, γρήγορα ευρυζωνικά δίκτυα

Tην προκήρυξη του διαγωνισμού υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (Ultra Fast Broadband – UFBB)» ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη μορφή της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ ή 870 εκατ. ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Η δημόσια συμμετοχή ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ εκ των οποίων 265 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) και 35 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020).

Τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) θα προέλθουν από ιδιωτικές επενδύσεις. 

Το UFBB είναι το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ που έχει προκηρυχθεί στη χώρα μας ιστορικά. Επιπλέον, σύμφωνα με τον γ.γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλη Μαγκλάρα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα ευρυζωνικών υποδομών που προωθούνται αυτή την περίοδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα σε 2,5 εκατ. πολίτες, που δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, να αποκτήσουν πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς υπερυψηλών ταχυτήτων (ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps, αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps). Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα θα χωριστεί σε επτά γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι θα κληθούν να αναπτύξουν σύγχρονες υποδομές, που στη συνέχεια θα μεταπουλήσουν στους εγχώριους παρόχους (ΟΤΕ, Vodafone κ.λπ.) προκειμένου να φτάσουν στους καταναλωτές.

Οι ευρυζωνικές υποδομές που θα αναπτυχθούν θα βελτιώσουν τη θέση της Ελλάδας στους δείκτες ψηφιακής ετοιμότητας και θα παράσχουν το απαιτούμενο υπόβαθρο για τη φιλοξενία των τεχνολογιών του μέλλοντος (δίκτυα 5ης γενιάς, υποδομές έξυπνων πόλεων, Διαδίκτυο των Πραγμάτων κ.λπ.). «Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, που θα συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση της ευρυζωνικότητας και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας», ανέφερε ο κ. Μαγκλάρας, σημειώνοντας ότι για την υλοποίησή του το υπουργείο συνεργάστηκε στενά με την Ε.Ε. ώστε να καταλήξει σε μια μορφή ευρείας αποδοχής, ελκυστική για τους επενδυτές.