ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθωτός 40-59 ετών, με μία κύρια κατοικία, ο «κόκκινος» δανειολήπτης

Μισθωτός 40-59 ετών, με μία κύρια κατοικία, ο «κόκκινος» δανειολήπτης

Ιδιωτικός υπάλληλος, σε παραγωγική ηλικία, ιδιοκτήτης μιας κύριας κατοικίας, με στεγαστικό δάνειο, είναι το προφίλ του Ελληνα δανειολήπτη που στα χρόνια της κρίσης δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και οδηγήθηκε στο να μην εξυπηρετεί το δάνειό του. Μάλιστα, ένας στους τρεις δανειολήπτες έχει λάβει έως 50.000 ευρώ δάνειο, ενώ ένας στους τέσσερις έως 100.000. Η Ενωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΣΕΕ πραγματοποίησε μελέτη που βασίστηκε σε στοιχεία οφειλετών που προσέφυγαν σε αυτήν με στόχο τη διευθέτηση των οφειλών τους, κατά το χρονικό διάστημα 2009-2019. Σύμφωνα με αυτή, το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών που αντιμετώπισαν προβλήματα αποπληρωμής δανείων και δη το 61,72%  βρίσκεται σε ηλικία μεταξύ 40 και 59 ετών. Το 38,36% των οφειλετών με προβλήματα υπερχρέωσης  είναι μισθωτοί, το 35,84%  άνεργοι και το 17,38% συνταξιούχοι.

Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα (71,20%) των οφειλετών είναι ιδιοκτήτες μιας κύριας κατοικίας χωρίς κανένα επιπλέον περιουσιακό στοιχείο. Μόλις το 15,92% των οφειλετών διαθέτει κι άλλα περιουσιακά στοιχεία, με συνηθέστερα τα αγροτεμάχια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 73,85% των δανειοληπτών είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και μόλις το 2,49% έχει κύρια κατοικία με αξία άνω των 250.000 ευρώ.

Στις απαρχές της κρίσης, το 2008, το μέσο ετήσιο εισόδημα των οφειλετών ήταν 28.418 ευρώ και μέσα σε 10 χρόνια, το 2017, πέφτει σε μόλις 7.956 ευρώ, (-20.462 ευρώ). Το 35,6% των δανειοληπτών είχε λάβει δάνεια ύψους έως 50.000, ενώ το 24,33% έως 100.000.

Μελετώντας τα δανειακά προϊόντα, την πρωτοκαθεδρία έχουν τα στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν στο 62% των δανειοληπτών και ακολουθούν τα καταναλωτικά με 24,98%.

Τα μισά δάνεια χορηγήθηκαν από μόλις 2 πιστωτικά ιδρύματα. Ενα πιστωτικό ίδρυμα χορήγησε σε καταναλωτή 9 στεγαστικά δάνεια και σε άλλον 11 επαγγελματικά. 

Καθώς για την εξαγωγή των συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία οφειλετών που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα εξής στοιχεία:

• Σε ποσοστό 35,07%  οι δανειολήπτες κατά την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο ήταν άνεργοι,  με συνολικές οφειλές ύψους 21,3 εκατ. ευρώ και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (27,38%) με οφειλές ύψους 16,9 εκατ. ευρώ.

• Επαγγελματικά και επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 86,3 εκατ. ευρώ έχουν λάβει στην πλειονότητά τους οι –κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης– άνεργοι.

• Η μέση αξία των πιστωτικών καρτών που είχαν στην κατοχή τους οι οφειλέτες ανέρχεται σε 3.608 ευρώ, των καταναλωτικών δανείων που έλαβαν σε 14.704 ευρώ  και των στεγαστικών δανείων σε 62.404 ευρώ.

• Ο χρόνος αναμονής των υποθέσεων οφειλετών –που δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα– από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στο δικαστήριο κυμαίνεται από 212 έως 2.127 ημέρες.

• Ο χρόνος αναμονής όσων οφειλετών οι υποθέσεις έχουν τελεσιδικήσει, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης κυμαίνεται από 336 έως 1.942 ημέρες.