ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευρύνθηκε το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Μάρτιο

Διευρύνθηκε το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Μάρτιο

Στο 1,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε τον Μάρτιο του 2019 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αυξημένο κατά 352 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, συνεπεία κυρίως της αύξησης των εισαγωγών και της μείωσης των εξαγωγών.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο λόγω της βελτίωσης κυρίως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η αύξηση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 21% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018. Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, αφού η αύξηση των σχετικών εισπράξεων αντισταθμίστηκε από τη σχεδόν ισόποση αύξηση των πληρωμών. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 9,1% και 32,2% αντιστοίχως.

Σε επίπεδο α΄ τριμήνου 2019, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 3,7 δισ. ευρώ, κατά 420 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σύγκριση με εκείνο του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος της ίδιας περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο γεγονός ότι η βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων αντιστάθμισε μερικώς μόνον την επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιδείνωσης τόσο στο ισοζύγιο καυσίμων όσο και σε εκείνο των λοιπών αγαθών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν μόνο κατά 1% σε τρέχουσες τιμές (μειώθηκαν κατά 3,8% σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 4,3% σε τρέχουσες τιμές (5,7% σε σταθερές τιμές). Οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 6% σε τρέχουσες τιμές (4,1% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο χάρη στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές αυξήθηκαν κατά 18,9%. Παράλληλα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 7,8% και 37,2%, αντίστοιχα.

Οι ελληνικές εξαγωγές, πάντως, που σήμερα κατά κύριο λόγο είναι προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω, ειδικά προς τις χώρες εκείνες με τις οποίες η Ε.Ε. έχει συνάψει ή πρόκειται να συνάψει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (ΣΕΕ).

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), που περιλαμβάνονται σε ειδική έκθεση που δημοσιοποίησε χθες, η ολοκλήρωση 15 υπό εξέλιξη ΣΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά περισσότερο από 2%, λόγω εξαγωγών.

Οπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, ανάλογη αύξηση στο ΑΕΠ αναμένεται και για την Ελλάδα, μιας και αξιοποιεί τις ΣΕΕ σε μεγαλύτερο βαθμό από την Ε.Ε. Η μεταβολή αυτή ισοδυναμεί στην προσθήκη μιας νέας χώρας του μεγέθους της Αυστρίας ή της Δανίας στην οικονομία της Ε.Ε., καθώς και στη στήριξη περίπου 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται ότι ενώ το 2000 η αναλογία των ελληνικών εξαγωγών εντός/εκτός της Ε.Ε. ήταν 62/38, δηλαδή το 62% των ελληνικών εξαγωγών ήταν προς τις χώρες της Ε.Ε. και το 38% προς τρίτες χώρες, η αναλογία εξελίχθηκε σε 54/45 το 2010, σε 44/56 το 2012, ενώ από το 2017 είναι περίπου στο 53/47.

Σε 17 από τις 30 χώρες με τις οποίες ήδη η Ε.Ε. έχει συνάψει ΣΕΕ, η Ελλάδα εξάγει αγαθά αξίας μεγαλύτερης από αυτά που εισάγει. Ωστόσο, το εμπορικό άνοιγμα (έλλειμμα εις βάρος της Ελλάδας) παραμένει διαχρονικά σημαντικό σε χώρες με ισχυρή μεταποιητική βάση όπως οι Κορέα (-800%), Ελβετία (-330%), Νορβηγία (-244%), αλλά και σε χώρες με φθηνά αγροτικά προϊόντα και πρώτες ύλες (όπως η Χιλή). Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί και το ακόλουθο φαινόμενο: σε 7 από τις 30 χώρες με ΣΕΕ (Μαυροβούνιο, Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Περού, Εκουαδόρ, Γεωργία), οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν μετά την εφαρμογή της ΣΕΕ. Επίσης, σε άλλες 8 από τις χώρες με ΣΕΕ (Ελβετία, Ισραήλ, Νορβηγία, Μαρόκο, ΠΓΔΜ, Ιορδανία, Αλβανία, Σερβία), το ποσοστό μεταβολής των ελληνικών εξαγωγών υπολειπόταν του ποσοστού αύξησης των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, πολιτικές που μπορούν να βελτιώσουν την αξιοποίηση των ΣΕΕ σε όφελος των ελληνικών εξαγωγών είναι, μεταξύ άλλων, η άρση μη δασμολογικών φραγμών και γραφειοκρατίας, η δραστική βελτίωση της εικόνας των ελληνικών προϊόντων και η ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων.