Στον αναπτυξιακό ακόμη και επενδυτικά σχέδια 50.000 ευρώ

Στον αναπτυξιακό ακόμη και επενδυτικά σχέδια 50.000 ευρώ

1' 40" χρόνος ανάγνωσης

Την ενίσχυση ακόμη και πολύ μικρών επενδυτικών σχεδίων, που ξεκινούν από τις 50.000 ευρώ, προβλέπει η επικείμενη προκήρυξη του καθεστώτος του αναπτυξιακού νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων». Το νέο καθεστώς αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου και θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς θεσπίστηκε μόλις τον Απρίλιο, αντικαθιστώντας το καθεστώς «Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών», το οποίο ποτέ δεν προκηρύχθηκε από τον Ιούνιο του 2016, οπότε και θεσπίστηκε ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2016.

Σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης της προκήρυξης που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το ελάχιστο ύψος των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε: 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις και 50.000 ευρώ για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται με βάση την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και όχι με βάση την εταιρική σύνθεση του χρόνου υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δημιουργία νέας μονάδας, β) επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, γ) διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, δ) θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας μεγάλης επιχείρησης, ε) απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Εξάλλου, το υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε ότι παρατείνεται κατά δεκαπέντε ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) και νέα καταληκτική ημερομηνία είναι πλέον η 15η Ιουνίου 2019. Ο 4ος κύκλος του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με έναρξη υποβολών τη 15η Σεπτεμβρίου 2019.