ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάνεται 1,5 δισ. ετησίως λόγω καθυστερήσεων σε έργα υποδομής

Χάνεται 1,5 δισ. ετησίως λόγω καθυστερήσεων σε έργα υποδομής

Aρνητική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη κατά 0,8% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, προβλέπεται να έχει για τα επόμενα χρόνια ο περιορισμός των επενδύσεων σε νέα έργα υποδομής. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας, την οποία πραγματοποίησε η PricewaterhouseCoopers, το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο μέχρι το 2024 υπολείπεται κατά 4,1 δισ. ευρώ, σε σχέση με τον ιστορικό ρυθμό επενδύσεων υποδομών, δείγμα του σημαντικού επενδυτικού κενού που παρατηρείται και αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων ετών.

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώστας Μητρόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος της PwC Ελλάδας, «αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ 2009 και 2018 η συνολική αξία των επενδύσεων σε υποδομές μειώθηκε κατά 13 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα μεγάλο επενδυτικό κενό της τάξεως του 1,4 δισ. ευρώ ετησίως». Με δεδομένο ότι οι επενδύσεις σε έργα υποδομών έχουν οικονομικό πολλαπλασιαστή 1,8 (δηλαδή για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται, επιστρέφει πίσω στην οικονομία 1,8 ευρώ, όπως έχει καταδείξει σχετική έρευνα του ΙΟΒΕ), είναι προφανής η σημασία του κλάδου στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Σήμερα, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υποδομών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 25 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 10,6 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε έργα ενέργειας, 7,4 δισ. ευρώ σε σιδηροδρομικά έργα και 4,3 δισ. ευρώ σε έργα αυτοκινητοδρόμων. Αντίστοιχα, τα έργα τουριστικών υποδομών δεν ξεπερνούν το 1,3 δισ. ευρώ και εκείνα της διαχείρισης αποβλήτων τα 900 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, ιδιαίτερα ανησυχητικό κρίνεται το γεγονός ότι 32 έργα αξίας 8,2 δισ. ευρώ δεν έχουν σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης και ολοκλήρωσης. Από τα συνολικά 88 έργα, 51 βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, ενώ 37 εκτελούνται. Το 33% του ανεκτέλεστου υπολοίπου αντιστοιχεί σε έργα των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει. Παρ’ όλα αυτά, η φετινή «πίτα» δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ, που είναι η αξία των έργων, τα οποία προβλέπεται να παραδοθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Η ανάλυση της PwC επισημαίνει το πολύ σοβαρό ζήτημα των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των έργων στην Ελλάδα, μία από τις σημαντικότερες παθογένειες του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά μέσον όρο η καθυστέρηση για την έναρξη υλοποίησης ενός έργου προσεγγίζει τους 23 μήνες, ενώ αντίστοιχα η ολοκλήρωσή του, τους 28 μήνες. Κατά κύριο λόγο αυτές οφείλονται στον ατελή σχεδιασμό, στην εξασφάλιση πολιτικής συναίνεσης αλλά και σε δυσκολίες στην εκτέλεση (π.χ. απαλλοτριώσεις, ανασχεδιασμοί). Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κυριάκος Ανδρέου, εταίρος και επικεφαλής σύμβουλος (Advisory Leader) της PwC Ελλάδας, σημείωσε ότι «είναι σημαντική η χάραξη ενός νέου λειτουργικού μοντέλου. Η δημιουργία ενός κεντροποιημένου μηχανισμού, σχεδιασμού, αξιολόγησης και διαχείρισης όλων των μεγάλων έργων υποδομών θα είχε θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση των επενδύσεων, τη μείωση των καθυστερήσεων και τον έλεγχο της υλοποίησης», επισήμανε ο κ. Ανδρέου.