ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δύο στάδια οι αιτήσεις στον ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση χρεών

Σε δύο στάδια οι αιτήσεις στον ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση χρεών

Περιθώριο 130 ημερών έχουν οι περίπου 1,3 εκατ. οφειλέτες σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Η διαδικασία αναπτύσσεται ηλεκτρονικά και σε δύο στάδια. Η σχετική πλατφόρμα άνοιξε χθες, και σε λίγες μόνο ώρες, οι επισκέψεις ξεπέρασαν τις 30.000, ενώ υποβλήθηκαν περισσότερες από 3.500 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 3.000 από μη μισθωτούς και οι 500 από εργοδότες.

Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται το αίτημα για προσδιορισμό ή και επανυπολογισμό των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται το οριστικό αίτημα στον σύνδεσμο του ΚΕΑΟ που βρίσκεται επίσης στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ και καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από το υπουργείο Εργασίας, κατά το 1ο στάδιο, η είσοδος πραγματοποιείται με κλειδιά taxisnet και ΑΜΚΑ και εμφανίζονται τα στοιχεία ταυτότητας, τα οποία ανασύρονται από το μητρώο του ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν. Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να απευθυνθεί στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ. Εμφανίζονται βέβαια και τα στοιχεία επικοινωνίας. Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική, ενώ επιτρέπονται και οι αλλαγές σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων. 

Ακολουθούν ερωτήματα όπως αν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, υπαγωγής στη ρύθμιση διαγραφής οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας ή αν εκκρεμεί διαδικασία ένταξης οφειλών του στον νόμο Κατσέλη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, μπορεί ο ασφαλισμένος να εντάξει τις οφειλές στη νέα ρύθμιση. Προσοχή όμως: για να απεικονιστούν οι οφειλές στην πλατφόρμα, θα πρέπει να υποβληθεί στην τοπική υπηρεσία ΕΦΚΑ δήλωση παραίτησης από το δικαστήριο. Εάν πάλι εκκρεμεί αίτημα για διαγραφή οφειλών λόγω «εύλογης» αμφιβολίας, οι οφειλές θα εμφανιστούν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης.

Παράλληλα εμφανίζονται και τα μητρώα ασφάλισης των πρώην Ταμείων που εντάχθηκαν σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, στα οποία ο οφειλέτης έχει εγγραφεί. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαφωνεί ή επιθυμεί συμπλήρωση, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια τοπική υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ.

Ακολουθεί η ανάλυση οφειλών. Οι ασφαλιστικές οφειλές των μη μισθωτών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων περιόδου 1/1/2002 έως 31/12/2016 μπορούν να επανυπολογιστούν έπειτα από επιλογή του οφειλέτη. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο κατώτατος βασικός μισθός που ίσχυε στις 31/12/2018 (586,08 ευρώ).

Αυτό στην πράξη σημαίνει πως οι νέες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται για σύνταξη 117,22 ευρώ και για ασθένεια 40,73 ευρώ ανά μήνα οφειλής. Αντίστοιχα, η επαναπροσδιοριζόμενη μηνιαία εισφορά για το ΕΤΕΑEΠ είναι στα 41,03 ευρώ ανά μήνα οφειλής για επικουρική ασφάλιση και 23,44 ευρώ για εφάπαξ. 

Στις περιπτώσεις οφειλών που μπορούν να επανυπολογιστούν εμφανίζονται δύο πίνακες ανά φορέα ασφάλισης.

Αντίστοιχα, για οφειλές που δεν επανυπολογίζονται εμφανίζεται ένας πίνακας ανά φορέα.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν στοιχεία χρόνου ασφάλισης υπολογιζόμενου σε μήνες, βασική οφειλή, επιβαρύνσεις και σύνολα.

Στις επιβαρύνσεις έχει υπολογιστεί η έκπτωση που προβλέπεται, ανά περίπτωση (85% ή 100%).

Προσοχή, εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να προωθηθούν οι οφειλές του προς ένταξη στη νέα ρύθμιση, τυχόν προηγούμενη ενεργή ρύθμιση θα διακοπεί και τα δικαιώματα και ευεργετήματα που προέβλεπε θα απολεσθούν.
Τυχόν οφειλές που δεν περιλαμβάνονται ή θα προκύψουν, θα ενταχθούν και αυτές στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Οι οφειλές προς όλους τους φορείς ενδέχεται να μην εμφανίζονται ταυτόχρονα, όταν εκτελούνται εργασίες προσδιορισμού τους. Ο ασφαλισμένος μπορεί να οριστικοποιήσει το αίτημά του με τις ήδη αναρτημένες οφειλές. Οταν αναρτηθούν οι υπόλοιπες οφειλές, θα προωθηθούν προς ένταξη στη ρύθμιση σύμφωνα με την αρχική του επιλογή. Εάν επιθυμεί να προχωρήσει σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών του, θα πρέπει να αναμένει την ανάρτηση των υπόλοιπων οφειλών.

Με την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος επιλέγει τον υπολογισμό των οφειλών του ρυθμισμένων ή μη, με επανυπολογισμό ή χωρίς επανυπολογισμό.

Κατά το δεύτερο στάδιο, οι οφειλές προωθούνται στο ΚΕΑΟ για την υποβολή αιτήματος ένταξης στη ρύθμιση και προσδιορισμού των δόσεων. Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεμεί, οι οφειλές προωθούνται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση. Απώλεια της ρύθμισης σημαίνει αναβίωση του συνόλου των οφειλών όπως ήταν πριν από τον επανυπολογισμό. Το ποσό που έχει καταβληθεί θα αφαιρείται.

Προσοχή: σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών από περισσότερες αιτίες, αυτές ρυθμίζονται αυτοτελώς και ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά τις δόσεις κάθε ρύθμισης.