ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομικά ρεαλιστική η πρόταση Μητσοτάκη για αύξηση κατώτατου μισθού

Οικονομικά ρεαλιστική η πρόταση Μητσοτάκη για αύξηση κατώτατου μισθού

Ο κ. Μητσοτάκης προτείνει ο κατώτατος μισθός να αυξάνεται με ρυθμό διπλάσιο από την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Η παραπάνω πρόταση σίγουρα ενισχύει το κοινωνικό πρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού συνδέει τη μισθολογική εξέλιξη των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων με την οικονομική ανάπτυξη στο σύνολο της χώρας μας. Ταυτόχρονα, όμως, θέτει επιτακτικά δύο ερωτήματα. Πρώτον, πόσα έτη θα χρειασθούν ούτως ώστε ο κατώτατος μισθός να επανέλθει στα 751 ευρώ του 2009 (την προ μειώσεων εποχή, δηλαδή); Δεύτερον, ποια θα είναι η επίπτωση της πρότασης Μητσοτάκη στην εξέλιξη της ανεργίας, η οποία παραμένει στο ιδιαίτερα υψηλό 18,5% σε σχέση με το πολύ χαμηλότερο 7,7% στο σύνολο της Ευρωζώνης;

Προτού απαντήσω στα παραπάνω ερωτήματα σημειώνω ότι η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αποφάσισε, για το τρέχον έτος, την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10,92% (ήτοι στα 650 ευρώ). Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν προέβη σε συγκεκριμένη οικονομική αιτιολόγηση της παραπάνω απόφασης, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι τουλάχιστον τετραπλάσια (ήτοι 4,55 φορές μεγαλύτερη) από την αύξηση του ΑΕΠ, την οποία το ΔΝΤ εκτιμά στο 2,40% για το 2019.

Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί, όπως το ΔΝΤ εκτιμά, κατά 2,16% το 2020, και κατόπιν με ρυθμούς υποδεέστερους του 2% έως και το 2024, οι ποσοτικές μου εκτιμήσεις συμπεραίνουν ότι ο κατώτατος μισθός θα επανέλθει στο επίπεδο του 2009 το… 2024. Για την ακρίβεια, ο κατώτατος μισθός θα βρεθεί στα 752 ευρώ το 2024, εάν και εφόσον οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την οικονομική μας ανάπτυξη επαληθευθούν.

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι θα χρειασθούν… 15 έτη προκειμένου ο κατώτατος μισθός να επανέλθει στο επίπεδο του 2009, κρίνω ότι η πρόταση του κ. Μητσοτάκη είναι ρεαλιστική και συνεπώς θα λάβει θετική ψήφο από τους (διεθνείς) επενδυτές αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο. Και τούτο επειδή η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα είναι αυθαίρετη (όπως, για παράδειγμα, η προαναφερθείσα αύξηση 10,92% της κυβέρνησης Τσίπρα). Αντιθέτως, θα λάβει χώρα με συνετό τρόπο και προσεκτικά βήματα, καθώς θα συνδέεται άμεσα με τις θετικές εξελίξεις στο ΑΕΠ.

Ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι η πρόταση Μητσοτάκη δεν θα πυροδοτήσει αύξηση της ανεργίας.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση του κ. Μητσοτάκη χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων, καθώς δεν γνωρίζουμε τι θα συμβαίνει στον κατώτατο μισθό όταν το ΑΕΠ μειώνεται αντί να αυξάνεται. Εκτίμησή μου αποτελεί ότι η σχέση κατώτατου μισθού και ΑΕΠ θα είναι ασύμμετρη. Οταν δηλαδή η οικονομία συρρικνώνεται, ο κατώτατος μισθός θα παραμένει αμετάβλητος ή θα συρρικνώνεται λιγότερο από τη μείωση του ΑΕΠ προκειμένου να προστατεύεται ο μισθός των οικονομικά ασθενών σε περιόδους (παρατεταμένης) ύφεσης. Καλό θα ήταν ο κ. Μητσοτάκης να εξειδικεύσει το ασύμμετρο της πρότασής του, έτσι ώστε οι εργοδότες να μπορούν να προγραμματίσουν ανάλογα (στον βαθμό, βέβαια, που η Ν.Δ. αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας).

* Ο κ. Κώστας Μήλας είναι καθηγητής και πρόεδρος του Ερευνητικού Τομέα στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής, University of Liverpool.