ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφυγές στον διαγωνισμό-μαμούθ για τα ηλεκτρονικά διόδια

Προσφυγές στον διαγωνισμό-μαμούθ για τα ηλεκτρονικά διόδια

Κορυφώνεται η σύγκρουση στη διεκδίκηση του διαγωνισμού για το έργο-μαμούθ που αφορά τη διαχείριση των νέων ηλεκτρονικών διοδίων που θέλει η κυβέρνηση να εγκαταστήσει στη χώρα. Το μαξιμαλιστικό έργο, συνολικού προϋπολογισμού 400,5 εκατ. ευρώ, οδεύει προς κατακύρωση στην ένωση εταιρειών Advanced Tolling Systems (ATS), και για τον λόγο αυτό ξεκίνησαν οι προσφυγές.

Ειδικότερα, το μεγαλεπήβολο έργο του υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη, βάσει του οποίου όλοι οι οδηγοί που κινούνται στο εθνικό δίκτυο θα καταβάλλουν αναλογικά διόδια, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οδεύει στην ένωση εταιρειών που απαρτίζεται από τις εταιρείες Ακτωρ, Autostrade Tech, Ιντρακάτ και Intrasoft International. H ένωση αυτή αποτελεί τον έναν εκ των δύο διεκδικητών του διαγωνισμού και, κατά την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς της, έλαβε βαθμολογία 117,45. Ο έτερος διεκδικητής, η κοινοπραξία της ουγγρικής Nusz με την ελληνική Μυτιληναίος, έλαβε βαθμολογία 106,95.

Αν και οι οικονομικές προσφορές δεν έχουν ακόμη ανοίξει, εντούτοις φαίνεται ότι έργο οδεύει στην ένωση εταιρειών ΑTS. Η βαθμολογία που έλαβε της παρέχει πλεονέκτημα στο οικονομικό τίμημα άνω των 100 εκατ. ευρώ. Ετσι η κοινοπραξία εταιρειών Nusz (Oυγγαρία) και Μυτιληναίος (Ελλάδα) θα πρέπει να είναι πιο φθηνή από την ένωση εταιρειών ATS κατά 104 εκατ. ευρώ, με δεδομένο ότι η τελευταία θα περιλάβει τίμημα κοντά στο ύψος του προϋπολογισμού του έργου. Η διαφορά θεωρείται μεγάλη και πιθανώς να είναι αγεφύρωτη.

Πάντως, και οι δύο διεκδικητές του έργου έχουν στραφεί νομικά κατά της αξιολόγησης των προσφορών τους και κατά της απόφασης του υπουργού Χρ. Σπίρτζη να κάνει αποδεκτό το πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφυγές των δύο διαγωνιζομένων κατατέθηκαν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) στις 12 και 13 Μαΐου. Πρώτα υπέβαλε η ένωση εταιρειών ATS και την επομένη η κοινοπραξία Nusz – Μυτιληναίος. Εκτιμάται ότι η ΑΕΠΠ θα κρίνει τις προσφυγές το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με το κείμενο της προσφυγής της κοινοπραξίας Nusz – Mυτιληναίος, ζητείται η ακύρωση της υπουργικής απόφασης που έκανε «αποδεκτή και υπερβαθμολόγησε την προσφορά της ΑΤS…». Επιπλέον ζητείται «να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης (σ.σ. υπουργικής) απόφασης, αλλά και η συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και να ληφθεί και κάθε άλλο, κατάλληλο, κατά την κρίση της ΑΕΠΠ, προσωρινό μέτρο μέχρις ότου αυτή αποφανθεί επί της παρούσας προσφυγής». Σύμφωνα με τους τεχνικούς και τους νομικούς της κοινοπραξίας, η προσφορά της ένωσης ATS πάσχει, επί ποινή αποκλεισμού, σε τουλάχιστον τέσσερα σημεία. Συγκεκριμένα, πάσχει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του συστήματος, στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συστήματος (χαρακτηρίζεται ασαφές ή/και μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπουν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού), στη μη συμμόρφωση της προσφοράς στους τεχνικούς όρους εγκατάστασης του παρόδιου εξοπλισμού (π.χ. καμερών, μικροκυματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και σε άλλα.

Επίσης, η κοινοπραξία Nusz – Μυτιληναίος ζητεί την επαναβαθμολόγησή της σε τουλάχιστον πέντε κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς της, όπου η αποδοθείσα βαθμολογία από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού χαρακτηρίζεται «πλημμελής» και «παντελώς αναιτιολόγητη». 

Από την άλλη πλευρά, η ένωση εταιρειών ATS ζητεί την ακύρωση ή τροποποίηση α) της απόφασης του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε το από 19.4.2019 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού β) το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού και γ) κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, μέσω της προσφυγής ζητείται να απορριφθεί η τεχνική προσφορά της διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας Nusz – Μυτιληναίος και να αποκλεισθεί η συμμετοχή της από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού, «λόγω μη πλήρωσης των επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεων της διακήρυξης, άλλως λόγω ουσιωδών πλημμελειών…». Σύμφωνα με το κείμενο της προσφυγής, η προσφορά της Nusz – Μυτιληναίος πάσχει, επί ποινή αποκλεισμού, σε τουλάχιστον 11 σημεία. Επιπλέον, η ένωση ΑΤS ζητεί την αναβαθμολόγησή επί τα χείρω της προσφοράς της κοινοπραξίας Νusz – Μυτιληναίος σε τουλάχιστον εννέα κριτήρια, ενώ ακόμη ζητεί τη αναβαθμολόγηση επί τα βελτίω σε ένα κριτήριο της δικής της προσφοράς. Για το τελευταίο, η εταιρεία ζητεί την αναβαθμολόγησή της στο 118,05 βαθμούς.

Ανεξαρτήτως της έκβασης που θα έχει ο διαγωνισμός, το επίπεδο του ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται χαμηλό, δεδομένου ότι, παρόλο που αρχικά οι ενδιαφερόμενοι ήταν πολλοί, στο τέλος υπήρξαν μόλις δύο προσφορές. Σημειώνεται ότι στην α΄ φάση του διαγωνισμού είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον πέντε ενδιαφερόμενοι και όλοι εξουσιοδοτήθηκαν να συμμετάσχουν στη β΄ φάση.

Ωστόσο, μόνον οι τρεις προσήλθαν στη β΄ φάση να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά, εκ οποίων ο ένας, η εταιρεία Vinci-Tέρνα-Kapsch, στον κατατεθειμένο φάκελό του περιέλαβε μόλις μία επιστολή.

Ετσι, εκ των πραγμάτων οι διαγωνιζόμενοι έμειναν δύο για ένα έργο-μαμούθ που θα έπρεπε να είχε ελκύσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.