ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις για τις πληρωμές των νέων επικουρικών

Διευκρινίσεις για τις πληρωμές των νέων επικουρικών

Προθεσμία έως και τρεις μήνες μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης για κύρια σύνταξη από τον ΕΦΚΑ έχουν οι ασφαλισμένοι προκειμένου να καταθέσουν αίτηση και για επικουρική σύνταξη. Μάλιστα, το δικαίωμά τους για επικουρική σύνταξη θα ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Διευκρινίσεις για την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης στο ΕΤΕΑΕΠ δίνονται με εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου. Εκεί, ξεκαθαρίζεται ότι οι ρυθμίσεις αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση από τις 4 Δεκεμβρίου του 2018 και μετά, ανεξάρτητα από τον τομέα, τον κλάδο ή το Ταμείο που προέρχονται.

Πλέον, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, ορίζονται τα εξής:

1. Για την άσκηση του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο ΕΤΕΑΕΠ.

2. Βασική προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης είναι η προηγούμενη συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ, για κύρια ασφάλιση. 

Να σημειωθεί εδώ ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ δικαιούνται σύνταξη εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους κι έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Η δε καταβολή της αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της σχετικής αίτησης μήνα, εφόσον τηρούνται οι  νόμιμες προϋποθέσεις.

Προσοχή: Ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της επικουρικής σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης.

3. Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας του θανάτου.

Προσοχή όμως: Ο νόμος του 2018 (ν. 4578/2018) δίνει τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΕΠ μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για απονομή κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ. Η καταβολή μάλιστα της επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας από το ΕΤΕΑΕΠ αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης. 

Οπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας, η διάταξη αυτή κρίθηκε σκόπιμη, καθώς εφαρμόζεται ήδη στην πλειονότητα των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ. Το δικαίωμα σε επικουρική σύνταξη λήγει στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου ή η λήξη του δικαιώματος.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από τις 4/12/2018 και μετά. Ομως, η νεότερη νομοθεσία καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς περιπτώσεις ασφαλισμένων που προέρχονται από πρώην Ταμεία όπου ίσχυε δυσμενέστερο καθεστώς (ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ και ΤΕΑΥΝΤΠ).