ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθυστερεί το «εθνικό πάρκινγκ»

Καθυστερεί το «εθνικό πάρκινγκ»

Στις ελληνικές καλένδες οδηγείται το έργο πληροφορικής που αφορά την κεντρική διαχείριση των θέσεων πάρκινγκ στους δήμους της χώρας. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) έκρινε βάσιμη την προσφυγή της Vodafone κατά της διακήρυξης του έργου, προϋπολογισμού από 24 έως 32 εκατ. ευρώ, και ζήτησε την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής των δεσμευτικών προσφορών. Ετσι, η ημερομηνία υποβολής των προσφορών μετατέθηκε για τις 12 Ιουλίου, αντί για τις 20 Μαΐου που είχε οριστεί αρχικά. Η αναθέτουσα αρχή, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, πιστό στις διαδικασίες εξπρές, είχε δώσει περιθώριο μόλις ενός μήνα για την υποβολή προσφορών. Από 19 Απριλίου 2019, η υποβολή ορίσθηκε για 20 Μαΐου 2019. Μάλιστα η δημοσιοποίηση της προκήρυξης έγινε την Παρασκευή πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, με αποτέλεσμα πολύ λίγοι ενδιαφερόμενοι να καταστούν ενήμεροι.

Η προσφυγή της Vodafone και η σχετική απόφαση της ΑΕΠΠ, ωστόσο, οδήγησε τον υπουργό Νίκο Παππά σε αναθεώρηση του σφικτού χρονοδιαγράμματος που είχε επιλεγεί. Σύμφωνα με την προσφυγή της Vodafone, στο τεύχος του διαγωνισμού εντοπίζονται όροι που πριμοδοτούν ορισμένες επιχειρήσεις, καθώς δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρείες που έχουν υλοποιήσει τα τελευταία τρία χρόνια είτε απλά συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης τουλάχιστον 5.000 θέσεων είτε πιο σύνθετα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση αισθητήρων και δικτύων επικοινωνιών για τουλάχιστον 2.000 θέσεις στάθμευσης. Μάλιστα, σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει τη λύση έτοιμη έναν μόλις μήνα μετά την κατάθεση των προσφορών, με το συγκεκριμένο κριτήριο να έχει συντελεστή βαρύτητας 60% στον διαγωνισμό. Οι όροι αυτοί εκτιμάται ότι φωτογραφίζουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι προσφυγή κατά του διαγωνισμού είχε υποβάλει και η «Μυτιληναίος Α.Ε.», αλλά η εταιρεία στη συνέχεια απέσυρε την προσφυγή της.