ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι παράτασης των εκκρεμοτήτων στις ΑΠΕ εξαιτίας πρόωρων εκλογών

Φόβοι παράτασης των εκκρεμοτήτων στις ΑΠΕ εξαιτίας πρόωρων εκλογών

Την προώθηση μιας σειράς ρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί εδώ και καιρό, αλλά κινδυνεύουν να μη θεσμοθετηθούν εγκαίρως εξαιτίας των πρόωρων εθνικών εκλογών, ζητεί ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ). Με παρέμβασή του προς την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ο θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επισημαίνει τον σοβαρότατο κίνδυνο, λόγω της παύσης των εργασιών των Κοινοβουλίου ενόψει τον επικείμενων εκλογών να μείνουν περαιτέρω σε παρατεταμένη εκκρεμότητα μία σειρά από κατεπείγουσες, υπερώριμες πλην μη θεσμοθετημένες νομοθετικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να καθίστανται από εξόχως προβληματικές έως αδύνατες η συνέχιση της ανάπτυξης σημαντικών έργων ΑΠΕ στη χώρα μας, η συμμετοχή πολλών εν λειτουργία έργων ΑΠΕ στην αγορά και η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της ΡΑΕ, που είναι καθοριστικής σημασίας και για τον κλάδο των ΑΠΕ. 

Οι ρυθμίσεις που επείγει να θεσμοθετηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, την παράταση της ημερομηνίας λήξης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, την υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης για έτοιμα έργα στα οποία λόγω καθυστερήσεων του ΑΔΜΗΕ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, την έναρξη της συμμετοχής των παραγωγών ΑΠΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρισμού από βιομάζα και βιοαέριο. Βαρύνουσας σημασίας, θέμα,  σύμφωνα με τον ΕΣΗΑΠΕ είναι και η ασφάλιση της εύρυθμης συνέχισης της λειτουργίας της ΡΑΕ μέσω της παράτασης των συμβάσεων ειδικών επιστημόνων που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2019. Πρόκειται για 55 ειδικούς επιστήμονες για τους οποίους ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάσει ρύθμιση για την παράταση της θητείας τους κατά ένα εξάμηνο, αλλά η μεσολάβηση των πρόωρων εκλογών έχει «παγώσει» τη σχετική διαδικασία.

Πέραν τον παραπάνω εκκρεμοτήτων το υπουργείο Ενέργειας αναζητεί τρόπο θεσμοθέτησης Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος προκειμένου, όπως έγραψε η «Κ» το περασμένο Σάββατο, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της πλέον σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ, της Πτολεμαΐδας 5, για την οποία η ΔΕΗ θα δαπανήσει συνολικά πάνω από 1,4 δισ. ευρώ. Στο θέμα παρενέβη, χθες, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, η οποία με επιστολή της προς τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την επιτακτική ανάγκη θεσμοθέτησης του Μηχανισμού για να μην καταστεί προβληματική η μονάδα της Πτολεμαΐδας. Η θεσμοθέτηση του Μηχανισμού θα πρέπει να γίνει πριν από τις 30 Ιουνίου που τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός της Ε.Ε.  ο οποίος διέπει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

Ενα ακόμη  θέμα που θα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα με νομοθετική ρύθμιση είναι η επιστροφή στη ΔΕΗ μέρος των ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας) του 2011 συνολικού ποσού 700 εκατ. ευρώ. Ενα μέρος αυτών της τάξεως των 300-350 εκατ. ευρώ κρίνεται απαραίτητο να δοθεί άμεσα για την ενίσχυση της ρευστότητας της ΔΕΗ από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.