ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βυθίζεται» η ΔΕΗ, προειδοποιούν οι Βρυξέλλες

«Βυθίζεται» η ΔΕΗ, προειδοποιούν οι Βρυξέλλες

Αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της ΔΕΗ μέσω και της τιμολογιακής πολιτικής προτείνει η έκθεση της Κομισιόν. Στο κεφάλαιο για τα ενεργειακά, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018 της ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι δείχνουν σημαντική μείωση κερδοφορίας αλλά και επιδείνωση των ταμειακών ροών, θέματα που, όπως σημειώνει, απαιτούν συγκροτημένες προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η τιμολογιακή πολιτική και η είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών από τους καταναλωτές.

Οσον αφορά το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόοδος, καθώς τον Μάρτιο υποχώρησε στο 77% από το 80% που κατέγραψε η τελευταία έκθεση επιτήρησης, αλλά βρίσκεται μακριά ακόμη σε σχέση με τον αρχικό στόχο του προγράμματος, που αναφέρεται σε μερίδιο κάτω από 50% έως το 2020.

Η Κομισιόν παρατηρεί ότι η πρόοδος στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της αγοράς ενέργειας επιβραδύνθηκε τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, αφού πρώτα υπενθυμίζει ότι υπήρξε καθυστέρηση σε σχέση με την αρχική δέσμευση για κλείσιμο της υπόθεσης στο τέλος του 2018, στη συνέχεια επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί ούτε το νέο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο τέλος Ιουνίου 2019. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι η παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τις 15 Ιουλίου 2019 ήταν μονομερής απόφαση της ΔΕΗ έπειτα από διαβούλευση με το υπουργείο Ενέργειας.

Οσον αφορά το target model (ευρωπαϊκό μοντέλο στόχος), κατά την Κομισιόν, το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε τον Απρίλιο του 2019, που προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα, και δεν θα εφαρμοστεί έως το 2020 δημιουργεί σαφή προβλήματα σε σχέση με τις διασυνδέσεις της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού με τις αγορές της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Αξιολογώντας την πορεία του λογαριασμού ΑΠΕ, επισημαίνει ότι διατηρήθηκε το πλεόνασμα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα ταμειακών ροών που επηρεάζουν τους παραγωγούς ΑΠΕ.

Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά φυσικού αερίου σημειώνει ότι έχουν προχωρήσει συνολικά με την ολοκλήρωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ και τη διάσπαση της ΔΕΠΑ σε εταιρεία Εμπορίας και εταιρεία Υποδομών, με σκοπό την προετοιμασία της ιδιωτικοποίησης όπως έχει συμφωνηθεί.

Αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ σημειώνει απλώς ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές στον σχετικό διαγωνισμό.