ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Oι επενδύσεις έγιναν επιχορηγήσεις σε ∆ΕΚΟ και µετά υπερπλεονάσµατα

Oι επενδύσεις έγιναν επιχορηγήσεις σε ∆ΕΚΟ και µετά υπερπλεονάσµατα

Σε συστηµατική υπερεκτίµηση δαπανών, κυρίως επενδυτικών, οι οποίες ήταν αδύνατον τελικώς να πραγµατοποιηθούν, οφείλεται σε µεγάλο βαθµό το φαινόµενο των υπερπλεονασµάτων, ενώ ίδια είναι η πηγή και της πρόβλεψης για µεγάλο δηµοσιονοµικό χώρο φέτος και το 2020, όπως προκύπτει από την έκθεση ενισχυµένης εποπτείας της Κοµισιόν.

«Ενα µεγάλο µέρος της υπερεκτέλεσης (σ.σ.: των υπερπλεονασµάτων) οφείλεται στη συνεχή υποεκτέλεση των ορίων των δαπανών και συγκεκριµένα των δηµοσίων επενδύσεων», αναφέρει η έκθεση. Οπως εξηγεί, η υποεκτέλεση οφείλεται στο ότι ο προϋπολογισµός έθετε «οροφές» δαπανών πάνω από τη ρεαλιστική δυνατότητα πραγµατοποίησής τους εκ µέρους των επιµέρους µονάδων.

Στο υπουργείο Οικονοµικών πηγές αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση συνέτασσε τον προϋπολογισµό προβλέποντας σκόπιµα ένα «µαξιλάρι» στις δαπάνες, αλλά υποστηρίζουν ότι αυτό γινόταν µε καλή πρόθεση. Συγκεκριµένα, πηγές αναφέρουν ότι ακολουθούσαν την τακτική αυτή φοβούµενοι υπερβάσεις δαπανών από τους φορείς, τους οποίους δεν έλεγχαν τα υπουργεία. Σε κάθε περίπτωση, όµως, στο τέλος της χρονιάς, το «µαξιλάρι» αποδεικνυόταν βολικό για να µοιράζει η κυβέρνηση κοινωνικά µερίσµατα σε οµάδες πληθυσµού που θεωρούσε ότι αποτελούν τη δυνητική εκλογική της πελατεία. Φέτος, όµως, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα. Να µην περιµένει το τέλος του χρόνου για να εµφανιστεί το υπερπλεόνασµα, αλλά να προεξοφλήσει την ύπαρξή του και άρα του δηµοσιονοµικού χώρου που της χρειαζόταν για τις παροχές. Σε αυτό το σηµείο παρενέβη η Κοµισιόν, η οποία έγραψε στην έκθεσή της ότι δεν µπορεί να δεχθεί εκ των προτέρων αυτό που ζητεί η κυβέρνηση, ότι δηλαδή οι δαπάνες που έχουν προβλεφθεί θα υποεκτελεστούν. Η Κοµισιόν, µάλιστα, περιγράφει ένα λογιστικό σχήµα που υιοθέτησε η κυβέρνηση, σύµφωνα µε το οποίο µέρος των δαπανών που προβλέπονταν για επενδύσεις έχεδι ανακατανεµηθεί και µετατραπεί σε κρατικές επιχορηγήσεις σε δηµόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες προβλέπεται ότι δεν θα απορροφηθούν.

Oι επενδύσεις έγιναν επιχορηγήσεις σε ∆ΕΚΟ και µετά υπερπλεονάσµατα-1

Αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,3% του ΑΕΠ. Αν προστεθεί κι ένα ποσοστό 0,2% του ΑΕΠ, που οφείλεται στο πιο ευνοϊκό µακροοικονοµικό σενάριο της κυβέρνησης, προκύπτει µια διαφορά 0,5% του ΑΕΠ µεταξύ των εαρινών προβλέψεων της Κοµισιόν και αυτών της κυβέρνησης για το πρωτογενές πλεόνασµα του 2019 (3,6% του ΑΕΠ και 4,1% του ΑΕΠ αντίστοιχα).

Στον προϋπολογισµό του 2018 η τακτική αυτή της κυβέρνησης πήρε µεγάλες διαστάσεις. Συγκεκριµένα, ο προϋπολογισµός προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασµα 3,8% του ΑΕΠ και τελικά έφτασε το 4,3% του ΑΕΠ. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα το πρωτογενές πλεόνασµα θα ήταν ακόµη µεγαλύτερο, 5,2% του ΑΕΠ, αν δεν είχε µοιραστεί το κοινωνικό µέρισµα και τα αναδροµικά των ενστόλων, που δεν είχαν προϋπολογιστεί εξαρχής. Οπως επισηµαίνεται στην έκθεση, οι προβλέψεις που πραγµατοποιεί η Κοµισιόν παραδοσιακά λαµβάνουν ως δεδοµένο ότι θα υπάρξει πλήρης εκτέλεση των ορίων του προϋπολογισµού.

Επισηµαίνεται, µάλιστα, µε νόηµα ότι δεν είναι αντικειµενικοί και πέραν από τον έλεγχο της κυβέρνησης οι λόγοι που επιβάλλουν την αλλαγή των εκτιµήσεών της, αλλά µια υπερεκτίµηση εκ µέρους της των δυνατοτήτων πραγµατοποίησης δαπανών. Επιπλέον, σηµειώνει η Κοµισιόν, η πρόβλεψη τώρα της κυβέρνησης ότι δεν θα πραγµατοποιηθούν οι δαπάνες και θα υπάρξει δηµοσιονοµικός χώρος µπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές που µειώνουν τη διαφάνεια του δηµοσιονοµικού πλαισίου και θέτουν κινδύνους στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων.

Η έκθεση σηµειώνει ότι «οι ευρωπαϊκές αρχές υποστηρίζουν την κυβέρνηση να αντιµετωπίσει τους λόγους της συστηµατικής υποεκτέλεσης των δαπανών, µε στόχο να βελτιωθούν οι δηµοσιονοµικές πρακτικές και να αξιοποιηθούν πλήρως οι διαθέσιµοι πόροι για τις δηµόσιες επενδύσεις από την Ε.Ε. και τις εθνικές πηγές για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη».