ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 19,2% η ανεργία το πρώτο τρίµηνο του 2019

Στο 19,2% η ανεργία το πρώτο τρίµηνο του 2019

Στο 19,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με την απασχόληση να παρουσιάζει μείωση κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και τον αριθμό των ανέργων να αυξάνεται κατά 3,0%, λόγω της έντονης εποχικότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 19,2%, αυξημένο σε σχέση με το 18,7% του προηγούμενου δ΄ τριμήνου του 2018, σημαντικά όμως μειωμένο σε σχέση με το 21,2% του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 9,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών, στη Δυτική Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις του Δημοτικού. 

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2019, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (67,0%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22,0%). Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανήλθε σε 9,2%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 6,8%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.