ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή «τρύπα» στον ΕΦΚΑ καθυστερεί τις νέες συντάξεις

Ψηφιακή «τρύπα» στον ΕΦΚΑ καθυστερεί τις νέες συντάξεις

Ξεπερνάει τα τρία χρόνια η καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι εκκρεμότητες τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί κατά 75%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνταξιοδότηση ατόμων με παράλληλη ασφάλιση, που αφορά περίπου 17.000 δικαιούχους. Κάποιοι από αυτούς περιμένουν ακόμη και τρία χρόνια, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία συνταξιοδοτική απόφαση για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου και μετά. Στον αντίποδα, έχουν εκδοθεί αρκετές εγκύκλιοι και οδηγίες, οι οποίες παραμένουν βέβαια στα χαρτιά. Συνδικαλιστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι μέρος του προβλήματος οφείλεται στο χρέος ύψους 2,5 εκατ. ευρώ του ενιαίου φορέα προς τον βασικό ανάδοχο του πληροφοριακού συστήματος του Ταμείου, την Intrasoft.

Πηγές προερχόμενες από την εταιρεία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του χρέους, το οποίο ξεκινάει ακόμη και πριν από το 2016, υποστηρίζουν όμως πως αυτό δεν επηρεάζει την ταχύτητα στην ολοκλήρωση των έργων που έχει αναλάβει η Intrasoft. Επισημαίνουν στην «Κ» μάλιστα, ότι όπου υπάρχει συμβασιοποιημένη υποχρέωση αυτή εκτελείται χωρίς χρονική καθυστέρηση, ανεξάρτητα από το εάν έχει εξοφληθεί ή όχι. Παραδέχονται βέβαια ότι υπάρχουν καθυστερήσεις σε περιπτώσεις που δεν έχουν καθοριστεί ή οριστικοποιηθεί οι παράμετροι που απαιτούνται, ή όπου υπάρχουν συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία. Να σημειωθεί εδώ ότι δεν υπάρχει σύμβαση και κατά συνέπεια δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη το απαιτούμενο λογισμικό και για την έκδοση των νέων, αυξημένων συντάξεων χηρείας με βάση τις πρόσφατες αλλαγές του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκαν από τη Βουλή. Για τον λόγο αυτό μάλιστα, εκτιμάται ότι και οι συντάξεις Ιουλίου θα καταβληθούν χωρίς αυξήσεις.

Από την πλευρά τους, πηγές από το υπουργείο Εργασίας ξεκαθάριζαν στην «Κ» ότι η μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ της προκήρυξης μιας σύμβασης και της πραγματοποίησης της δαπάνης οδηγεί στην ύπαρξη οφειλών. Το γεγονός δε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο επιτείνει την καθυστέρηση, καθώς απαιτείται η νομιμοποίηση της δαπάνης να περάσει από τη Βουλή. Και στο υπουργείο Εργασίας μάλιστα εκτιμούν ότι η ύπαρξη της οφειλής δεν αποτελεί τη βασική αιτία της καθυστέρησης, επισημαίνοντας τον όγκο της δουλειάς που έχει γίνει με την ενοποίηση του ΕΦΚΑ και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα ασφαλιστικά ταμεία, με ελλιπή στοιχεία, χειρόγραφα αρχεία και απουσία ψηφιοποίησης των δεδομένων των ασφαλισμένων τους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» πάντως, το θέμα έχει απασχολήσει τις δύο πλευρές (υπουργείο και εταιρεία) σε συνάντηση κορυφής, κατά την οποία αναλύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν, οι προδιαγραφές που απαιτούνται, αλλά και η αναγκαιότητα κάλυψης έστω ενός μέρους της οφειλής.