ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Point System για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Point System για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Τη νέα κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, με βάση τη σοβαρότητα της παράβασης, τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά και το εάν η επιχείρηση είναι υπότροπη ή όχι, περιλαμβάνει υπουργική απόφαση που υπέγραψε η απερχόμενη υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου. Η απόφαση δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ισχύει από χθες, 2 Ιουλίου 2019 και περιλαμβάνει επίσης τον νέο τρόπο υπολογισμού των προστίμων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Αναλυτικά, τα κριτήρια καθορισμού των προστίμων είναι η σοβαρότητα της παράβασης, ο αριθμός των εργαζομένων και εάν η επιχείρηση είναι υπότροπη, εάν δηλαδή έχει τουλάχιστον δύο διοικητικές κυρώσεις την τελευταία τετραετία για παρόμοιες παραβάσεις ή τουλάχιστον μία αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Επίσης, κριτήριο στον καθορισμό του τελικού προστίμου αποτελεί το εάν έχει υπάρξει παράβαση που αφορά το χρονικό όριο εργασίας, όταν ο εργαζόμενος είναι μερικής απασχόλησης ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας.

Στο εξής θα υπάρχει μοριοδότηση (1-40 μόρια) της κάθε παράβασης και θα κατατάσσονται σε υποκατηγορίες: πολύ χαμηλή, χαμηλή, σημαντική, υψηλή και πολύ υψηλή. Ανάλογη μοριοδότηση (1-60 μόρια) θα υφίσταται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Το εύρος των προστίμων ξεκινά από τα «πολύ μικρά», με τα ποσά που επιβάλλονται να κυμαίνονται από 300 έως 3.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία, τα «μικρά» πρόστιμα κυμαίνονται μεταξύ 3.001 και 6.000 ευρώ. Ως «μεσαία» θεωρούνται τα πρόστιμα από 6.001 έως 15.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και τα  «υψηλά», μεταξύ 15.001 και 30.000 ευρώ, και τα «πολύ υψηλά» πρόστιμα, τα οποία φθάνουν έως και τα 50.000 ευρώ κατ’ ανώτατη τιμή.

Να σημειωθεί εδώ ότι το τελικό πρόστιμο που θα επιβάλλεται εξαρτάται επίσης από τον βαθμό συνεργασίας της επιχείρησης, αλλά και από τον αριθμό των θιγόμενων εργαζομένων.

Εν τω μεταξύ, χθες εκδόθηκε και η εγκύκλιος για τον κλάδο των ντελιβεράδων, σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης υποχρεώνεται να αναλαμβάνει όλα τα μέτρα προσαρμογής και συντήρησης για τα μηχανάκια που έχει στην κατοχή του. Επίσης, προβλέπεται ότι θα καταβάλλει αποζημίωση στον εργαζόμενο για τα έξοδα συντήρησης και χρήσης του οχήματος, εφόσον είναι δικό του.