ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρές προθεσμίες για την αδειοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων

Αυστηρές προθεσμίες για την αδειοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων

Με αποκλειστικές προθεσμίες, που όταν δεν τηρούνται θα μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σε μια υπερκείμενη Αρχή, σε επίπεδο υφυπουργού, θα επιχειρήσει η νέα ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης να βάλει τέλος στις χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες και να διευκολύνει τις επενδύσεις που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία.

Πρόκειται για μια από τις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες, μεταξύ εννέα συνολικά, που περιλαμβάνει ο φάκελος που παρέλαβε χθες από το υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης. Στις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται επίσης:

– Βελτίωση πλαισίου λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων.

– Διασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις με δημιουργία αυτοματοποιημένου και σύντομου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης και διαγραφής οφειλών, και απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας.

– Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και απορρόφηση διαθέσιμων πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία.

– Επιτάχυνση υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

– Θέσπιση συγκεκριμένων ημερομηνιών προκήρυξης και επιτάχυνση αποτελεσμάτων των προκηρύξεων σε 4 μήνες.

– Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2012-2027.

– Διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων για νεοφυείς επιχειρήσεις (startups).

– Δημιουργία διαδικτυακού one-stop-shop για τις διαδικασίες που αφορούν κρατικές υπηρεσίες.

Θα πρέπει να τονιστεί πως το υπουργείο Ανάπτυξης καλείται επίσης να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης με τους θεσμούς, με πρώτο την υλοποίηση δράσεων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης, την έγκαιρη ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την πλήρη ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής για τις αδειοδοτήσεις και, τέλος, την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας με επανεξέταση της κατηγοριοποίησης ανά επίπεδο όχλησης και ολοκλήρωση της νομοθεσίας περί επιθεωρήσεων.