ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες αυξήσεις φόρων στις επιχειρήσεις

Στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες αυξήσεις φόρων στις επιχειρήσεις

Οι πιο επιβαρυμένες φορολογικά ήταν οι ελληνικές επιχειρήσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά την περίοδο 2008-2018, όπως προκύπτει από τη μελέτη του Tax Foundation. Σχεδόν παντού στην Ευρώπη καταγράφεται μείωση των επιβαρύνσεων με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου ο μέσος πραγματικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ελλάδα κατατάσσεται έτσι στην τελευταία θέση (31η) μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, με τη χειρότερη για τις επιχειρήσεις επίδοση. Από τις 31 χώρες που καλύπτει η μελέτη, η μεγαλύτερη μείωση του πραγματικού φορολογικού βάρους στις επιχειρήσεις καταγράφεται στην Ουγγαρία (-8,4%), όπου σημειώθηκε μείωση κατά 10,5 ποσοστιαίες μονάδες και στον ονομαστικό συντελεστή. Σημαντικές μειώσεις καταγράφονται, επίσης, στη Μάλτα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Φινλανδία. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι με τους σημερινούς συντελεστές δεν συμφέρει να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα, καθώς ο επενδυτής θα διαπιστώσει ότι περισσότερο από το 55% των κερδών πηγαίνει στο ελληνικό κράτος. Και όλα αυτά όταν οι συντελεστές στις χώρες:

– Ιρλανδία, Κύπρο, Λετονία και Σλοβενία κυμαίνονται από 10% έως 19%.

– Αυστρία, Εσθονία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Φινλανδία από 20% έως 25%.

Η χώρα μας μαζί με τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο έχουν συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 26%-30%. Ωστόσο, στις ανωτέρω χώρες είναι σημαντικά μικρότερος ο φόρος διανομής.

Στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες αυξήσεις φόρων στις επιχειρήσεις-1

Η μείωση λοιπόν της φορολογίας αποτελεί σύμφωνα με την αγορά μονόδρομο. Υποστηρίζουν δε ότι το κόστος μείωσης του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις εντός της διετίας, με στόχο να προσεγγίσει η χώρα μας τους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία, δεν ξεπερνάει τα 500 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από την τόνωση των επενδύσεων, οι οποίες θα αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη στα κρατικά ταμεία. Σημειώνουν παράλληλα ότι είναι απαραίτητη και η μείωση του φόρου στα μερίσματα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, προκειμένου να καταφέρει η χώρα να προσελκύσει νέους επενδυτές. Το κόστος μάλιστα ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα κυβέρνηση προχωράει από το 2020 στη μείωση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες του συντελεστή φορολόγησης των κερδών (από το 28% στο 24%) και στην ταυτόχρονη μείωση κατά 50% του φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (από 10% στο 5%). Μάλιστα, το 2021 ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται περαιτέρω και θα διαμορφωθεί στο 20%. Με βάση τα παραπάνω ο μέσος συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων (φόρος εισοδήματος και φόρος επί των μερισμάτων) από 35,2% που είναι σήμερα θα μειωθεί στο 27,8% το 2020 και το 2021 στο 24%.

Ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί σήμερα, είναι τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που δείχνουν ότι από τις 255.018 επιχειρήσεις μόλις 91.745 εμφάνισαν κέρδη στην εφορία. Από το σύνολο των επιχειρήσεων 100.018 ήταν ζημιογόνες, ενώ 62.255 δήλωσαν μηδενικά κέρδη.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων έφθασαν τα 254,5 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:

1. Φορολογητέα κέρδη έως 150.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 82.831 επιχειρήσεις, οι οποίες πλήρωσαν φόρο ύψους 603 εκατ. ευρώ, από 150.000 έως 300.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 4.173 επιχειρήσεις, με τον φόρο να φθάνει τα 253,8 εκατ. ευρώ.

2. Από 300.000 έως 90.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 3.182 επιχειρήσεις και ο φόρος που κατέβαλαν ανήλθε στα 458 εκατ. ευρώ.

3. Φορολογητέα κέρδη από 900.000 και πάνω δήλωσαν στην εφορία 1.559 επιχειρήσεις πληρώνοντας 2,55 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά, το 0,6% του συνόλου των επιχειρήσεων πλήρωσε το 65,5% του συνολικού φόρου.