ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι Ελληνες επιχειρηματίες για το επόμενο 12μηνο

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι Ελληνες επιχειρηματίες  για το επόμενο 12μηνο

Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι Ελληνες επιχειρηματίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, εκφράζοντας μάλιστα την πρόθεση να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εξωστρέφειά τους και το κυριότερο να προχωρήσουν σε πολύ περισσότερες επενδύσεις σε σύγκριση με το παρελθόν. Την ίδια ώρα, πάντως, η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο στο επιχειρείν, ενώ μεγάλος είναι ο προβληματισμός των επιχειρηματιών για τη δυσκολία ανεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας IBR της Grant Thornton, η αισιοδοξία των Ελλήνων επιχειρηματιών για την οικονομική προοπτική των επόμενων 12 μηνών ενισχύθηκε στο 29%, από 25% το δεύτερο εξάμηνο του 2018, γεγονός που αντικατοπτρίζει τα δειλά βήματα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Στον αντίποδα, η επιχειρηματική αισιοδοξία τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρώπη μειώθηκε στο 32% και 26% αντίστοιχα.

Το παραπάνω δεν σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα αισθάνονται ότι λειτουργούν σε ένα περιβάλλον οικονομικά σταθερό. Η οικονομική αβεβαιότητα, όπως δείχνει η έρευνα ΙBR, παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Παρά το γεγονός ότι η οικονομική αβεβαιότητα μειώθηκε κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018, στο 47% από 60%, το ποσοστό συνεχίζει να αναδεικνύει έντονα την έλλειψη σταθερότητας στο ευρύτερο περιβάλλον. Στην Ε.Ε. το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40% και παγκοσμίως 46%.

Η γραφειοκρατία συνεχίζει να αποτελεί τη μεγαλύτερη τροχοπέδη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πλειονότητα των Ελλήνων επιχειρηματιών τάσσεται υπέρ αυτής της άποψης καθώς το 55% των ερωτηθέντων την ανέφερε ως εμπόδιο. Αν και το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 92% στο προηγούμενο εξάμηνο, παραμένει ιδιαίτερα υψηλό σε αντιπαραβολή με τα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ενωσης (41%) και του παγκόσμιου μέσου όρου (40%). Η έλλειψη ταλέντων, απόρροια σε σημαντικό βαθμό του λεγόμενου brain drain, αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, μόλις το 17% των επιχειρηματιών εκτιμά ότι θα αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων του τους επόμενους 12 μήνες.  Ιδιαιτέρως θετικό είναι το γεγονός ότι οι Ελληνες επιχειρηματίες εμφανίζονται διατεθειμένοι να αυξήσουν τις επενδύσεις τους και μάλιστα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Ετσι, αν και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωνε ότι θα επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη ήταν μόλις 16%, στο πρώτο εξάμηνο του 2019 το ποσοστό έχει αυξηθεί στο 48%. Το 56% δηλώνει ότι θα επενδύσει τους επόμενους 12 μήνες σε μηχανήματα εγκαταστάσεις, το 40% στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού και το 47% σε τεχνολογία.

Τέλος, το 52% των επιχειρήσεων προσδοκά κερδοφορία τους επόμενους μήνες και το 63% αυξημένα έσοδα.