ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Θετικά τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης

ΣΕΒ: Θετικά τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης

Θετικά υποδέχθηκε η επιχειρηματική κοινότητα το κυβερνητικό πρόγραμμα όπως διατυπώθηκε από τις προγραμματικές δηλώσεις, αναμένει ωστόσο την αναλυτικότερη παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού και του νομοθετικού έργου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν περαιτέρω πολλά κρίσιμα θέματα, και κυρίως την αποτελεσματικότητα στην υλοποίησή του.

Η ικανοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου αποτυπώνεται σε σημείωμα του προέδρου του ΣΕΒ Θεόδωρου Φέσσα, με τίτλο «Καλή αρχή», που φιλοξενείται στο μηνιαίο δελτίο για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, το οποίο είναι αφιερωμένο στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης. «Τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα θετικά όσον αφορά την ετοιμότητα διακυβέρνησης, το κυβερνητικό σχήμα που συνθέτει τολμηρά την πολιτική εμπειρία με την τεχνοκρατική γνώση, τη σαφήνεια των προγραμματικών δηλώσεων και την εστίαση στο αποτέλεσμα. Αυτά, σε συνδυασμό με την ισχυρή μεταρρυθμιστική διάθεση, την ισόρροπη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική μέριμνα, καθώς και με την υιοθέτηση ορθού και συναινετικού λόγου, σηματοδοτούν μία σαφή κατεύθυνση προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ και εκφράζει την ελπίδα η κατεύθυνση αυτή να οδηγήσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας στις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις και συνεργασίες, για το καλό της οικονομίας, των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ μεταφέρει τη δέσμευση των μελών του συνδέσμου για τη συνδρομή του «στην εθνική προσπάθεια της οικονομικής, κοινωνικής, αλλά και αξιακής ανασυγκρότησης της χώρας».  Μιλάει επίσης για νέα εποχή της επιχειρηματικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζεται «από αυξημένη υπευθυνότητα με απόλυτη προσήλωση στην κανονιστική συμμόρφωση, τη χρηστή διακυβέρνηση, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, αλλά και στη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου  αποτελέσματος μεταξύ των μετόχων, του κράτους, των εργαζομένων και της κοινωνίας. Παράλληλα βάζει ψηλά τον πήχυ για τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας: «Η υγιής και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα οφείλει να αποδείξει στην πράξη ότι αξίζει να αναγνωρίζεται ως ο βασικός αναπτυξιακός πυλώνας της χώρας, ώστε να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της με την κοινωνία, την ελκυστικότητα της εικόνας της σε αυτήν, αφήνοντας πίσω στρεβλές ιδεολογικές αντιλήψεις, αλλά και κακές επιχειρηματικές πρακτικές». Ο ΣΕΒ, ως θεσμικός εκπρόσωπος των πιο σημαντικών και οργανωμένων επιχειρήσεων της χώρας, θα πρωτοστατήσει στην προσπάθεια αυτή τόσο με τα παραδείγματα των μελών του, όσο και με τις  δράσεις και τις προτάσεις του, υπογραμμίζει ο κ. Φέσσας.