ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 85 δισ. δολ. το 2018 οι ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές καταστροφές

Στα 85 δισ. δολ. το 2018 οι ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές καταστροφές

Οι ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές καταστροφές το 2018 παγκοσμίως ανήλθαν στα 85 δισ. δολάρια, σύμφωνα με έρευνα της Swiss Re. Πρόκειται για το τέταρτο υψηλότερο ποσό στην τελευταία δεκαετία, κατά την οποία ο ετήσιος μέσος όρος ασφαλισμένων ζημιών ήταν 71 δισ. δολάρια. Οι συνολικές οικονομικές απώλειες από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, πέρυσι, ανήλθαν σε 165 δισ. δολάρια με περισσότερες από 13.500 απώλειες ανθρώπων. Οι συνολικές ασφαλισμένες ζημίες για το 2017 και το 2018, που προέκυψαν από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως, έφθασαν το ποσό των 219 δισ. δολαρίων, το υψηλότερο σε χρονικό διάστημα διετίας, με τις περισσότερες από τις μισές να αφορούν δευτερογενείς κινδύνους. Οι αποζημιώσεις για ζημίες από καταστροφές (85 δισ. δολάρια) καλύπτουν περίπου το ήμισυ των συνολικών καταστροφών περιουσίας το 2018 μειωμένες κατά μεγάλο ποσοστό σε σύγκριση με το 2017, αλλά πάνω από τον ετήσιο μέσον όρο της προηγούμενης δεκαετίας (71 δισ.). Από τις ασφαλισμένες ζημίες του περασμένου έτους, 76 δισ. δολάρια ήταν απαιτήσεις από φυσικές καταστροφές. Οι ασφαλισμένες ζημίες που συνδέονται με φυσικές καταστροφές κατά το 2018 ήταν το 0,09% του παγκόσμιου ΑΕΠ αντιστοιχώντας στο 4,3% των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (GWP) σε παγκόσμια κλίμακα, υπερβαίνοντας τους αντίστοιχους 10ετείς ετήσιους μέσους όρους (0,08% και 3,9%). Συνολικά, οι καλυπτόμενες ασφαλιστικά ζημίες –φυσικές και από ανθρώπινο παράγοντα– πέρυσι αποτελούσαν το 0,1% του παγκόσμιου ΑΕΠ και 4,8% της συνολικής παγκόσμιας ασφαλιστικής παραγωγής σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.

Οπως επισημαίνεται από το Interamerican Research Center, τα στοιχεία επίδρασης των φυσικών καταστροφών στον ασφαλιστικό κλάδο θέτουν τις προκλήσεις του μέλλοντος για τις ασφαλιστικές εταιρείες και την ανθεκτικότητά τους. Είναι βέβαιο ότι αυτές θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο την προσοχή τους στον αυξανόμενο κίνδυνο που παρουσιάζουν οι φυσικές καταστροφές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το κενό που εμφανίστηκε τα δύο τελευταία έτη μεταξύ των ασφαλισμένων σε φυσικές καταστροφές και των ανασφάλιστων απαιτήσεων αποζημίωσης, το οποίο κενό ανήλθε στο εντυπωσιακά υψηλό ποσό των 280 δισ. δολαρίων. Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι καλά κεφαλαιοποιημένος για να απορροφήσει αυτόν τον κίνδυνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Swiss Re, το συνολικό κεφάλαιο στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων ήταν πάνω από 2 τρισ. δολάρια στο τέλος του 2018. Από το κέντρο ερευνών της Interamerican τονίζεται ότι, με μια πιο ευνοϊκή επενδυτική πολιτική και ένα σωστό ρυθμιστικό περιβάλλον, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να διαδραματίσουν πολύ πιο αποτελεσματικό ρόλο στην εκ των προτέρων προετοιμασία των κοινωνιών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.