ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτίωση αναμένει η Moody’s στα μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς

Βελτίωση αναμένει η Moody’s στα μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς

Τις προσδοκίες για βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς τους επόμενους 12-18 μήνες, μετά και την ολοκλήρωση του πλάνου αναδιάρθρωσης, αντανακλούν οι θετικές προοπτικές που θέτει η Moody’s στο αξιόχρεο των μακροπρόθεσμων καταθέσεών της, το οποίο αξιολογεί με Caa2, όπως τονίζει ο οίκος σε νέα του έκθεση για το πιστωτικό προφίλ της συστημικής τράπεζας. Οπως προσθέτει, η αξιολόγηση Caa2 αντανακλά παράλληλα την άμεση πρόκληση της Πειραιώς για μείωση του πολύ υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), το οποίο ήταν στο 52,1% των ακαθάριστων δανείων της τον Μάρτιο του 2019, σε ένα περιβάλλον σταδιακής βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα. Οι καλύτερες προοπτικές της τράπεζας για περαιτέρω βελτιώσεις στη χρηματοδότησή της, την ποιότητα του ενεργητικού και την κερδοφορία της, είναι πιθανό να επηρεάσουν θετικά την αξιολόγησή της στο επόμενο διάστημα, τονίζει η Moody’s.

Σε ό,τι αφορά το επίπεδο κεφαλαίων της Πειραιώς, ο οίκος επισημαίνει πως υπερβαίνουν άμεσα τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, με τον δείκτη CET 1 pro forma να διαμορφώνεται στο 13,7% τον Μάρτιο, αν και ενσωματώνει ένα υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs). Η Moody’s εκτιμά πως η Πειραιώς έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει σε βιώσιμη κερδοφορία το διάστημα 2019-2020, βάζοντας έτσι τέλος στην περίοδο απομείωσης κεφαλαίων.

Στα πιστωτικά πλεονεκτήματα της συστημικής τράπεζας, η Moody’s τοποθετεί τα εξής: α) το καλό επίπεδο κεφαλαίων που υποστηρίζεται από την πρόσφατη έκδοση Tier II ομολόγου, αν και με υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και β) τη σταδιακή βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησης, με αυξανόμενες καταθέσεις πελατών. Στις προκλήσεις σε ό,τι αφορά το πιστωτικό προφίλ της Πειραιώς, ο οίκος αξιολόγησης τοποθετεί, ωστόσο, τα εξής: α) τις ακόμα δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, παρόλο που οι πρόσφατες βελτιώσεις θα ενισχύσουν την απόδοση της τράπεζας, β) την κακή ποιότητα ενεργητικού, αν και κάποια βελτίωση καταγράφηκε τα τελευταία τρίμηνα, και τους φιλόδοξους στόχους μείωσης των NPEs μέχρι το 2021 και γ) τις πιέσεις στην κερδοφορία η οποία υπονομεύεται από τις υψηλές προβλέψεις αν και αντισταθμίζονται από τον περιορισμό του κόστους. Οσον αφορά τους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της τράπεζας, η Moody’s σημειώνει πως με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσαν να προκύψουν ανοδικές πιέσεις στην αξιολόγησή της μετά τη διατηρήσιμη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της τράπεζας (έπειτα από σημαντική μείωση των NPEs) καθώς και της κερδοφορίας και της χρηματοδότησης (μέσω της αύξησης των καταθέσεων).

Αντίθετα, μία πολιτική αναταραχή για παρατεταμένη περίοδο, η οποία θα επηρεάσει σημαντικά την εγχώρια κατανάλωση και την οικονομική δραστηριότητα, καθώς και η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας ή η μη επίτευξη της μείωσης των NPEs το 2019-2020, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της αξιολόγησης της Πειραιώς από τον οίκο.