ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κακοπληρωτές κοστίζουν ακριβά στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες

Οι κακοπληρωτές κοστίζουν ακριβά στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα «φέσια» των καταναλωτών προς τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, παρά τη φαινομενική βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, αλλά και την οριακή ανάκαμψη της αγοράς. Οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών συνεχίζουν να σχηματίζουν προβλέψεις της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ ετησίως, όπως ακριβώς συνέβαινε την περίοδο της κορύφωσης της κρίσης (π.χ. πριν από πέντε χρόνια).

Αξιοσημείωτο είναι ότι πέρυσι σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων από τους παίκτες της αγοράς. Συνολικά ο κλάδος «έσβησε» οφειλές ύψους 194 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ήταν οι υψηλότερες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων που έχουν γίνει μέσα σε μία χρονιά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Αντίστοιχου ύψους διαγραφές (περίπου 150 εκατ. ευρώ) είχαν γίνει μόνον το 2013, χρονιά κορύφωσης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Οι μεγάλες διαγραφές απαιτήσεων στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς αναπόφευκτα οδήγησαν σε μείωση των συσσωρευμένων προβλέψεων του κλάδου. Για πρώτη φορά πέρυσι, μετά μία πενταετία συνεχούς ανόδου υποχώρησαν. Από 1,29 δισ. ευρώ που ήταν τέλος του 2017, υποχώρησαν σε 1,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2018.

Παρά την περυσινή μείωση, οι συσσωρευμένες προβλέψεις είναι κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ υψηλότερες απ’ ό,τι ήταν στο τέλος του 2014. Τη χρονιά εκείνη οι συσσωρευμένες προβλέψεις του κλάδου ανήλθαν σε 1,0 δισ. ευρώ. Και αν στις νέες προσθήκες προστεθούν οι διαγραφές επισφαλειών ύψους 277 εκατ. ευρώ που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 2014-2018, τότε φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου σχημάτισαν την τελευταία πενταετία επισφαλείς απαιτήσεις 480 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά μέσον όρο 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πάντως πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ο σχηματισμός προβλέψεων από τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών εμφανίζει μια ήπια υποχώρηση. Ενώ την περίοδο 2013-14 ξεπερνούσε ετησίως τα 100 εκατ. ευρώ, τώρα κινείται στα επίπεδα των 90 εκατ. ευρώ. Παρατηρείται μείωση δηλαδή κατά 10%. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν δύο παράγοντες. O πρώτος έχει να κάνει με τον περιορισμό των κακοπληρωτών και ο δεύτερος με την οριακή βελτίωση του μακροοικονομικού κλίματος. Αναφορικά με το πρώτο, η μείωση του αριθμού των παικτών στην αγορά, καθιστά τόσο τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όσο και τους συστηματικούς κακοπληρωτές πιο προσεκτικούς. Ο πρώτος φιλτράρει καλύτερα τις προσφορές του και ο δεύτερος έχει πλέον λιγότερες επιλογές διαφυγής.

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλει και η λειτουργία της υπηρεσίας «Τηλεγνούς», δηλαδή του τηλεπικοινωνιακού «Τειρεσία» που έχουν συστήσει οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Wind. Η υπηρεσία αυτή, η οποία στόχο έχει τον περιορισμό των συστηματικών κακοπληρωτών, έκλεισε δύο έτη συνεχούς λειτουργίας τον περασμένο Ιούλιο. Στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά σίγουρα έχει καταστήσει πιο προσεκτικούς όλους εκείνους που αθετούσαν συστηματικά στο παρελθόν τις πληρωμές τους προς τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

Πάντως, το πρόβλημα των επισφαλειών παραμένει μεγάλο, όπως έδειξε και η περυσινή γιγαντιαία διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων. Βασικός μοχλός σχηματισμού προβλέψεων και διαγραφών επισφαλών προβλέψεων είναι ο όμιλος ΟΤΕ. Ο όμιλος, παρόλο που θεωρείται ότι ελέγχει το 60% της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, τα τελευταία πέντε χρόνια σχηματίζει το 65% των προβλέψεων του κλάδου και επίσης πραγματοποιεί το 75% των διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων.

Αντίστροφα, τις χαμηλότερες προβλέψεις (8,3% του κλάδου) σχηματίζει ο όμιλος Forthnet και πραγματοποιεί τις χαμηλότερες διαγραφές (2,2% του κλάδου). Ο όμιλος Forthnet στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχει διαγράψει επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος ΟΤΕ έχει ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στα μεγέθη του ομίλου ΟΤΕ συμπεριλαμβάνονται μόνον οι δραστηριότητες στην Ελλάδα και όχι εκείνες των θυγατρικών του εταιρειών που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Ουσιαστικά αναφέρονται στη μητρική εταιρεία με δραστηριότητες στη σταθερή τηλεφωνία, OTE A.E., και στη θυγατρική του με δραστηριότητες στην κινητή τηλεφωνία, Cosmote Α.Ε.

Αμέσως μετά τον όμιλο ΟΤΕ, τις υψηλότερες προβλέψεις σχηματίζει η Vodafone και ακολουθεί η Wind. Η Vodafone στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχει σχηματίσει προβλέψεις ύψους 84 εκατ. ευρώ και έχει διαγράψει απαιτήσεις ύψους 56 εκατ. ευρώ. Τέλος, η Wind έχει σχηματίσει προβλέψεις 47 εκατ. ευρώ και έχει διαγράψει απαιτήσει 6,6 εκατ. ευρώ.

Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά τηλεπικοινωνιών έχει εισέλθει σε μια φάση ισχνής ανάκαμψης. Οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν μεν θετικό πρόσημο, αλλά είναι μονοψήφιοι και μάλιστα είναι χαμηλά μονοψήφιοι. Ο ΟΤΕ στο α΄ εξάμηνο του 2018 ανακοίνωσε αύξηση εσόδων στη σταθερή κατά 2,8% και αύξηση εσόδων στην κινητή 2,0%. Πιθανώς οι ρυθμοί αυτοί ανάπτυξης να είναι οι υψηλότεροι που έχει σημειώσει από το 2008 και μετά. Αντίστοιχους χαμηλούς ρυθμούς εμφανίζουν και οι δύο βασικοί ανταγωνιστές του Vodafone και Wind. H πρώτη από τις δύο παρουσιάζει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά αυτοί είναι κυρίως αποτέλεσμα των εξαγορών επιχειρήσεων (Hellas Online, Cyta Hellas), παρά αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης.