ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αναδρομικές διασταυρώσεις σφίγγουν τον κλοιό σε φοροφυγάδες

oi-anadromikes-diastayroseis-sfiggoyn-ton-kloio-se-forofygades-2332718

Σε διασταύρωση των στοιχείων των καταστάσεων προμηθευτών – πελατών με αυτά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ και μάλιστα αναδρομικά, για τα έτη από το 2014 και μετά προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε ένα ακόμη βήμα ελέγχου, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ειναι η πρώτη φορά που γίνεται η συγκεκριμένη διασταύρωση σε αυτή την έκταση  και τα πρώτα στοιχεία που διαπιστώνονται και αφορούν το 2014 παρουσιάζουν «πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή της ΑΑΔΕ. 

«Η ΑΑΔΕ», σημειώνει η ίδια πηγή, «έχει μια μεγάλη δεξαμενή δεδομένων και η λογική μας είναι να την εκμεταλλευθούμε συνδυαστικά. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους και μάλιστα πολύ σημαντικός». Οι διασταυρώσεις επιτρέπουν να εντοπιστούν π.χ. δηλώσεις εισοδημάτων χαμηλότερων από αυτά που προκύπτουν από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών – πελατών και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα Elenxis σε κατηγορίες, ανάλογα με τον βαθμό ενδιαφέροντος, ως προς τον  εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής. Από εκεί και πέρα, τη σκυτάλη παίρνουν οι  ελεγκτές της AAΔΕ, για τους οποίους οι κατηγορίες υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής θα αποτελέσουν και βασικούς στόχους ελέγχων.

Μέχρι στιγμής, οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν πάρει στα χέρια τους τα πρώτα αποτελέσματα του 2014, συνοδευόμενα από τις πρώτες σχετικές πληροφορίες, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τις δεξαμενές στόχευσης υποθέσεων, ενώ συνεχίζεται η επεξεργασία των δεδομένων των επόμενων ετών.

«Με τον τρόπο αυτό», σύμφωνα με εκπρόσωπο  της Αρχής, «η ΑΑΔΕ αναπτύσσει διαρκώς βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης του μεγάλου όγκου δεδομένων που διαθέτει (Big Data), αφομοιώνοντας ταυτόχρονα την ανατροφοδότηση πληροφοριών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες».

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής, «αναρτώνται σε αναφορά με την εφαρμογή DiscovererViewer του ΟΠΣ Elenxis, υποθέσεις, ανά Ελεγκτική Υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης κατ’ απόλυτες τιμές, με βάση την αξία των αποκλίσεων που εντοπίστηκαν (από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη) για το φορολογικό έτος 2014…».

Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, συνεχίζει η απόφαση Πιτσιλή, αξιολογούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες ως εξής:

• Συσχετίζουν τις υποθέσεις αυτές με τις  υποθέσεις προτεραιότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, αναφορικά με ασυμφωνίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν αξιοποιώντας τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών και τις δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ.

• Αξιολογούν τις αναρτώμενες υποθέσεις και μπορούν να επιλέξουν κάποιες από αυτές για έλεγχο, συνεκτιμώντας το στάδιο εξέλιξης των υφιστάμενων υποθέσεων και τη δυνατότητα αντικατάστασής τους.

• Δημιουργούν υπόθεση στο ΟΠΣ Elenxis  για τις επιλεγμένες υποθέσεις και εκδίδουν εντολές ελέγχου κατόπιν έγκρισης από την κεντρική υπηρεσία. Ανάλογα με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να ορίζουν επιπλέον αντικείμενα ελέγχου και ευρύτερο ελεγχόμενο διάστημα.

Οι υποθέσεις που επιλέγονται προς έλεγχο, σημειώνει ο κ. Πιτσιλής στην απόφασή του, προσμετρώνται  στην εκπλήρωση των τιθέμενων στόχων του «Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019» της ΑΑΔΕ.