ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο ΣτΕ κατά παύσης από Ε.Α. προσφεύγουν Θάνου και Νάκου

Στο ΣτΕ κατά παύσης από Ε.Α. προσφεύγουν Θάνου και Νάκου

Αποφασισμένη να μην αφήσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού εμφανίζεται η μέχρι πρόσφατα πρόεδρός της Βασιλική Θάνου. Χθες, μαζί με την επίσης έκπτωτη πλέον αντιπρόεδρο της Ε.Α. Αννα Νάκου κατέθεσαν, διά του δικηγόρου τους και καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Λαζαράτου, αίτηση ακύρωσης των διαπιστωτικών πράξεων απόλυσής τους. Κατέθεσαν, επίσης, και αίτηση αναστολής της εφαρμογής των διαπιστωτικών πράξεων μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης.

Σε πρώτη φάση, η κίνηση αυτή δεν αναμένεται να επιφέρει εμπλοκή στον ορισμό των αντικαταστατών τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο οποίος πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό, διότι η συζήτηση της αίτησης αναστολής και της έκδοσης ή μη σχετικής προσωρινής διαταγής θα αργήσει μερικές εβδομάδες, καθώς αναμένεται το νωρίτερο στα μέσα Σεπτεμβρίου. Οπως μάλιστα επισήμαναν στην «Κ» αρμόδιοι νομικοί κύκλοι, λόγω της σοβαρότητας του θέματος δεν αποκλείεται η υπόθεση να παραπεμφθεί προς συζήτηση κατευθείαν στην Ολομέλεια, κάτι που μεταφράζεται ίσως σε μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Ανεξαρτήτως του χρόνου και του αποτελέσματος της εκδίκασης της αίτησης αναστολής, πάντως, εμπλοκή μπορεί να υπάρξει και νωρίτερα, καθώς δεν αποκλείεται οι κυρίες Θάνου και Νάκου να προσφύγουν εκ νέου στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων διορισμού –όποτε αυτές εκδοθούν– των διαδόχων τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι κινήσεις αυτές ενδεχομένως θα προκαλέσουν κενό εξουσίας στην ανεξάρτητη αρχή και καθυστέρηση στην εξέταση εκκρεμών υποθέσεων.

Στην αίτηση ακύρωσης των διαπιστωτικών πράξεων, γίνεται επίκληση οκτώ λόγων. Αυτοί είναι:

• Παράβαση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, γιατί ο νομοθέτης δεν όριζε τέτοιο ασυμβίβαστο κατά τον χρόνο διορισμού των αιτουσών.

• Παράβαση της υποχρέωσης σεβασμού της θητείας των μελών της εθνικής αρχής ανταγωνισμού μέχρι της λήξεώς της και μη πρόωρου τερματισμού της, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί επί αντίστοιχων υποθέσεων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πρόκειται συγκεκριμένα για υποθέσεις κατά της Ουγγαρίας και της Αυστρίας.

• Παράβαση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους συνεπεία της πρόωρης λήξεως της προστατευόμενης θητείας τους ως μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατ’ ανεπίτρεπτη αναδρομικότητα του νόμου, καθώς και της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών και της ορθολογικής οργάνωσής τους που επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση του ενιαίου της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής.

• Παράβαση της αρχής προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αρχής της αναλογικότητας, καθώς και των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της καλής νομοθέτησης, διότι ο νομοθέτης παρέλειψε να θεσπίσει ειδική μεταβατική διάταξη για τα ήδη υπηρετούντα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου αυτά να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη θητεία τους.

• Ελλειψη γενικού, αφηρημένου και απρόσωπου χαρακτήρα της ρυθμίσεως.

• «Φωτογραφικός» χαρακτήρας του θεσπισθέντος ασυμβιβάστου, με σκοπό την απομάκρυνση συγκεκριμένων, δυνάμενων ευχερώς να προσδιοριστούν ατομικώς, μελών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

• Αντίθεση της ρυθμίσεως προς την αρχή της αναλογικότητας και προς την αρχή της ισότητας.

• Μη τήρηση των διατάξεων του νόμου 3959/2011, γιατί δεν ζητήθηκε, αναφορικά με την επίμαχη τροποποίηση του ν. 3959/2011, η γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται πως οι κυρίες Θάνου και Νάκου, όπως επίσης και οι εισηγητές της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Ι. Παύλοβιτς και Ν. Ζευγώλης, παύθηκαν από την Αρχή μετά τη θέσπιση του νόμου 4623/2019, ο οποίος στο άρθρο 1 προβλέπει ασυμβίβαστο ακόμη και για ήδη υπηρετούντα μέλη της ανεξάρτητης αρχής, τα οποία προηγουμένως είχαν θητεύσει σε γραφεία μελών της κυβέρνησης.