ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,76 δισ. το επτάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,76 δισ. το επτάμηνο

Αισιόδοξο μήνυμα στην κυβέρνηση φέρνει η εκτέλεση του προϋπολογισμού του επταμήνου Ιανουαρίου – Ιουλίου, καθώς τα τελικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν υπέρβαση του στόχου για τα έσοδα και πλεόνασμα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ φέτος. Η ενίσχυση αυτή προήλθε από συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων, ενώ μειωμένες κατά 627 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο παρουσιάζονται οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού την ίδια περίοδο, οι οποίες ανήλθαν στα 30,456 δισ. ευρώ, λόγω της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ, της μειωμένης δαπάνης τόκων αλλά και των μικρότερων πληρωμών οπλικών συστημάτων.

Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,76 δισ. ευρώ το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 803 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 926 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018. Παράλληλα, το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε στα 28,589 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,133 δισ. ευρώ ή 8,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 31,100 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,386 δισ. ευρώ ή 8,3% έναντι του στόχου.

Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στα έσοδα από ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 662 εκατ. ευρώ ή 8%, στο οποίο περιλαμβάνεται και ΦΠΑ ύψους 271,6 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και αφορά την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Επίσης, αύξηση κατά 71 εκατ. ευρώ ή 7% παρατηρήθηκε σε έσοδα από λοιπούς φόρους επί συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών κατά 33 εκατ. ή 23,5%. Παράλληλα, κατά 71 εκατ. ευρώ ή 11,8% αυξήθηκαν τα έσοδα από τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας, με τα 56 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τον ΕΝΦΙΑ.

Κατά 20 εκατ. ευρώ ή 3,4% αυξήθηκαν τα έσοδα από λοιπούς φόρους επί της παραγωγής. Αυξημένα κατά 1% ή 62 εκατ. ευρώ ήταν και τα έσοδα από την είσπραξη του φόρου εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα, αλλά και κατά 66 εκατ. ευρώ ή 81,7% από τους φόρους κεφαλαίου. Παράλληλα, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε σε έσοδα από μεταβιβάσεις κατά 576 εκατ. ευρώ ή 34,3% στα οποία περιλαμβάνεται ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε τον μήνα Μάιο 2019 από ANFAs που δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Τέλος, από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών υπάρχει αύξηση κατά 1,095 δισ. ευρώ ή 5,9%, όπου περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 1,119 δισ. ευρώ που αφορά το τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Από τα λοιπά τρέχοντα έσοδα, παρατηρείται αύξηση κατά 264 εκατ. ευρώ ή 30,1% (εκ των οποίων επιστροφές δαπανών κατά 196 εκατ. ευρώ).