ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυροποίηση κεφαλαιακής βάσης της Alpha Bank

ischyropoiisi-kefalaiakis-vasis-tis-alpha-bank-2335046

Περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης πέτυχε η Alpha Bank το β΄ τρίμηνο του έτους, ενισχύοντας κατά 80 μονάδες βάσης τον κεφαλαιακό της δείκτη (CET1) στο 17,8%. Η ενίσχυση αυτή παρέχει στην τράπεζα απόθεμα κεφαλαίων ύψους 1,9 δισ. ευρώ και είναι, μεταξύ άλλων, αποτέλεσμα της βελτίωσης της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.

Τα υψηλά χρηματοοικονομικά έσοδα των 123,7 εκατ. ευρώ που είχε η τράπεζα και από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων, η σταθεροποίηση των επιτοκιακών εσόδων στα 388,6 εκατ. ευρώ, η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες στα 81,2 εκατ. ευρώ, καθώς και η σταθεροποίηση των προβλέψεων στα 246 εκατ. ευρώ, ήταν οι βασικές αιτίες για τη βελτίωση της κερδοφορίας της, που διαμορφώθηκε στα 86,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου έναντι 12,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα ανήλθαν στο τέλος του α΄ εξαμήνου στα 33,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης αναμένεται να ενισχυθούν κατά το β΄ εξάμηνο του 2019. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια είναι τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε 7,9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2019, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 5,1 ευρώ. Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης αναφέρθηκε «στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και εκτίμησε πως η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων θα αποτελέσει το έναυσμα για την πλήρη αποκατάσταση της οικονομίας». Κατά την ενημέρωση των αναλυτών στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου, ο κ. Ψάλτης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η τράπεζα να αυξήσει τις αγορές ομολόγων έως και 500 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας το περιθώριο που έχει από τις εποπτικές αρχές και το οποίο διαμορφώνεται στα 4,5 δισ. ευρώ, περίπου.

Ερωτηθείς σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank δήλωσε ότι η δημιουργία του Σχήματος Προστασίας Ενεργητικού (Asset Protection Scheme), που προωθείται ενεργά από την κυβέρνηση σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Η Alpha Bank, όπως δήλωσε ο κ. Ψάλτης, θα αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο, αλλά και κάθε άλλη δυνατότητα που υπάρχει, προκειμένου να επιταχύνει τον στόχο μείωσης των κόκκινων δανείων, το ύψος των οποίων σε ατομική βάση διαμορφώθηκε στο τέλος του εξαμήνου στα 21,3 δισ. ευρώ από 21,9 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2018.

Η Alpha Bank εφαρμόζει επιθετική πολιτική μείωσης των κόκκινων δανείων, επιτυγχάνοντας την περαιτέρω συρρίκνωση κατά 400 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2019 μέσω της επιτυχούς εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης καθυστερήσεων λιανικής, που προβλέπει οργανικά μέτρα αλλά και σημαντικές διαγραφές για τους πελάτες της. Ο στόχος για το 2019 είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5,5 δισ. ευρώ και στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανειακών χαρτοφυλακίων, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των οποίων αναμένεται το 2019. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο με την επωνυμία Neptune, που περιλαμβάνει κόκκινα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 1,8 δισ. ευρώ, και το χαρτοφυλάκιο Orion, που περιλαμβάνει δάνεια λιανικής με εξασφαλίσεις σε οικιστικά ακίνητα μέσω τιτλοποίησης, συνολικής αξίας πριν από προβλέψεις 1,9 δισ. ευρώ.