Μείωση κόκκινων δανείων κατά 2,4 δισ. από τη Eurobank

Μείωση κόκκινων δανείων κατά 2,4 δισ. από τη Eurobank

2' 33" χρόνος ανάγνωσης

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού της Eurobank από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς, όπως ανακοινώθηκε χθες, η τράπεζα έλαβε την έγκριση από τον SSM για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Pillar που μεταβιβάζεται στην Pimco. Η έγκριση αφορά τον τίτλο υψηλής διαβάθμισης (senior note), δηλαδή το καλύτερης ποιότητας τμήμα του χαρτοφυλακίου, που θα παραμείνει στα βιβλία της τράπεζας και το οποίο ανέρχεται σε 1,05 δισ. ευρώ.

Οπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών, η έγκριση σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στην ολοκλήρωση του επιταχυνόμενου σχεδίου της τράπεζας, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Pimco για την τιτλοποίηση του δεύτερου χαρτοφυλακίου, που φέρει την επωνυμία Cairo, συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ, με στόχο η συναλλαγή να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του χρόνου.

Ως αποτέλεσμα της τιτλοποίησης του 1,7 δισ. ευρώ των στεγαστικών δανείων, η Eurobank μείωσε το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 2,4 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο, εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο. Στο θετικό αυτό αποτέλεσμα συνέβαλε και ο αρνητικός σχηματισμός νέων κόκκινων δανείων, κατά 321 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2019 και κατά 205 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2019. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 32,8% στο τέλος Ιουνίου, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από 16% στο τέλος του τρέχοντος έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2021. Η κάλυψή τους από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης έναντι του α΄ τριμήνου 2019 και ανήλθε στο 54,5%.

Με βάση τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου τα καθαρά κέρδη πριν από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ. ευρώ, ενώ μετά από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 26 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρει η διοίκηση, η τράπεζα «είναι σε τροχιά διατηρήσιμης κερδοφορίας» και όπως σημειώθηκε στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών η αναμενόμενη μείωση του κόστους κινδύνου αναμένεται να οδηγήσει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) περίπου στο 10% το 2020. Η κεφαλαιακή θέση παραμένει ισχυρή με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 15,9% και τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 18,4%.

Σε περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, συνεχίστηκαν οι πιέσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους, το ύψος των οποίων μειώθηκε κατά 3,6% και διαμορφώθηκε στα 685 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτής της απώλειας αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, που ενισχύθηκαν κατά 12,9% στα 156 εκατ. ευρώ. Τα οργανικά κέρδη υποχώρησαν κατά 3,4% και διαμορφώθηκαν στα 399 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ έναντι του  β' τριμήνου 2019, περιλαμβανομένου 1,1 δισ. ευρώ από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria. Η ρευστότητα βελτιώθηκε στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή ωθώντας τον λόγο των δανείων προς καταθέσεις στο νέο χαμηλό επίπεδο του 86,5%, βελτίωση κατά περίπου 13 ποσοστιαίες μονάδες από το τέλος του 2018.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό αποτελούν σταθερό τροφοδότη της κερδοφορίας. Μετά την εξαγορά της Postbank στη Βουλγαρία, που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, «οι διεθνείς μας δραστηριότητες εξακολουθούν να συμβάλλουν σημαντικά στα συνολικά αποτελέσματα και στην κερδοφορία», τονίζει η ανακοίνωση της Eurobank.