ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μαύρη λίστα» με επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν αδήλωτους εργαζομένους

«Μαύρη λίστα» με επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν αδήλωτους εργαζομένους

Σειρά προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζομένους, με στόχο την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας και τον περιορισμό του φαινομένου της υποδηλωμένης εργασίας, περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης. Ετσι, θα θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών για διάστημα πέραν των 2 μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.

Στην περίπτωση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχη αμοιβή με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει.

Αλλαγές προωθούνται και όσον αφορά τις κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία, έπειτα από έλεγχο του ΣΕΠΕ. Το πρόστιμο παραμένει στις 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, αλλάζουν όμως οι εκπτώσεις που προβλέπονταν στο παρελθόν, σε περίπτωση που ο εργοδότης εντός 10 ημερών προσλάβει τον εργαζόμενο.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο περιορίζεται στις 2.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα προσλάβει τον εργαζόμενο με πλήρη εργασία, για τουλάχιστον 12 μήνες. Σήμερα το πρόστιμο αυτό είναι στις 3.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και μικρότερες μειώσεις, εφόσον η πρόσληψη είναι 3μηνη ή 6μηνη. Οι ενδιάμεσες αυτές περιπτώσεις καταργούνται. Παράλληλα, δημιουργείται «μαύρη λίστα» στο σύστημα «Εργάνη» με επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν εντοπιστεί με αδήλωτους εργαζομένους. Θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

Επίσης, θα πρέπει να καταχωρίζονται υποχρεωτικά, στο σύστημα «Εργάνη», συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών που αφορούν απασχολουμένους με αυτήν τη μορφή απασχόλησης σε έως δύο εργοδότες,  καθώς και οι απασχολούμενοι με εργόσημο. Στις ασφαλιστικές διατάξεις του σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται αλλαγές όπως η αναστολή χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, σε εργοδότες που δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να καταρτίσει έως τις 30/6/2021 τους εκκρεμείς ισολογισμούς των ετών 2017, 2018 και 2019.