ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Δ.Σ. του ΧΑΑ ενέκρινε νέες συγχωνεύσεις

Στο κλίμα των ημερών ήταν και η χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού ενέκρινε δύο συγχωνεύσεις εισηγμένων εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, ενεκρίθη η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της εταιρείας «LPC Ελλάς» από τα «Πλαστικά Μακεδονίας», καθώς και η απορρόφηση των εταιρειών «Euromedica Ιατρικό Ινστιτούτο Υψηλής Τεχνολογίας», «Κυανούς Σταυρός Γενική Κλινική Α.Ε.», «Ιδιωτικό Μαιευτήριο Τατιάνα» και «Διαγνωστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Α.Ε.» από την εισηγμένη «Κλινική Δανιηλίδη Η Παναγία Α.Ε.».

Η «Πλαστικά Μακεδονίας» προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκδίδοντας 26.664.840 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 160 δραχμών εκάστης εκ των οποίων: 6.666.210 κοινές ανώνυμες μετοχές θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφούσας «Πλαστικά Μακεδονίας Α.Ε.» (1 παλαιά μετοχή θα ανταλλαγεί με 1 νέα μετοχή) και 19.998.630 κοινές ανώνυμες μετοχές θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης «LPC Ελλάς Α.Ε.».

Η εταιρεία «Κλινική Δανιηλίδη Η Παναγία» προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας 30.557.165 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 340,75 δραχμές εκάστη, εκ των οποίων 18.564.000 κοινές ονομαστικές μετοχές θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφούσας «Κλινική Δανιηλίδη» όπου 1 παλαιά μετοχή θα ανταλλαγεί με 1 νέα μετοχή.

Μετά τις εντυπωσιακές εξαγγελίες το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στις κινήσεις σχηματοποίησης του ενιαίου ομίλου. Θέματα όπως η λειτουργικότητα και το πάντρεμα των διαφορετικών φιλοσοφιών αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση, δεδομένου ότι τα δύο ιδρύματα έχουν ήδη πολύ ισχυρή αυτόνομη παρουσία στον χρηματοοικονομικό τομέα.