ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για την ασφάλεια των πτήσεων

Τα μεγάλα κενά στον τομέα της ασφάλειας των πτήσεων στη χώρα μας επιδιώκει να καλύψει το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Flight Salety Foundation (FSF), του οποίου το νεοπαγές παράρτημα Νοτιοανατολικής Ευρώπης κάνει την εμφάνισή του και στην Ελλάδα, όπου ήδη εγκαταστάθηκε. Το FSF, ιδρύθηκε το 1947, η έδρα του είναι στην Ουάσιγκτον και αποτελεί ένα παγκόσμιο think tank που εστιάζει τη μελέτη του στους συντελεστές πρόκλησης, αλλά και πρόληψης των αεοροπορικών ατυχημάτων. Στηρίζεται κυρίως από τα 840 μέλη του, από τον ευρύ κλάδο της αεροπορικής βιομηχανίας και στην Ελλάδα φιλοξενείται προς στιγμήν σε χώρο που του έχει παραχωρηθεί από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Το παράρτημα του FSF Νοτιανατολικής Ευρώπης, εκτός της Ελλάδας, θα δραστηριοποιείται και σε άλλες 11 χώρες της περιοχής και θα διοικείται από εφταμελές Δ.Σ. προσωπικοτήτων με εμπειρία στα αεροπορικά συμβάντα και ατυχήματα. Ψυχή του εν Ελλάδι ιδρύματος και πρόεδρος είναι ο κ. Ακριβός Τσολάκης τον οποίο δυστυχώς όλοι ψάχνουν, μόλις συμβεί κάτι κακό στους αιθέρες…

Ο διεθνής οίκος θεωρεί πως η μείωση των λειτουργικών περιθωρίων της «Μ.Ι. Μαΐλλης» από 14% σε 8,5% το πρώτο εξάμηνο του 2001 αντανακλά τις πιέσεις που δέχονται οι εταιρείες του κλάδου. Εκτιμάται ότι ορισμένες από τις επενδύσεις της «Μαΐλλης» -κυρίως στο stretch και στο film- εμφανίζουν μειωμένα αποτελέσματα. Ο Ομιλος Μαΐλλη είναι ο πλέον διεθνοποιημένος της Σοφοκλέους, καθώς εξάγεται το 97% της συνολικής παραγωγής, ενώ το β’ εξάμηνο του 2002 τοποθετείται η ολοκλήρωση του β’ κύκλου εξαγορών, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, καθώς θα υπάρξει μία ανάπαυλα για την αφομοίωση των εξαγορασθεισών εταιρειών. Στόχος του ομίλου για το 2002 είναι οι ενοποιημένες πωλήσεις να ανέλθουν στα 130 δισ. δραχμές, με τα προ φόρων κέρδη να αντιστοιχούν στο 15% του κύκλου εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία στο 20%. Η εταιρεία σήμερα εξάγει το 8% των προϊόντων της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το υπόλοιπο 82% αποκλειστικά στο σύνολο της Ευρώπης. Το πρώτο εξάμηνο του 2001, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Μαΐλλη διαμορφώθηκαν στα 43,2 δισ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,3 δισ.