ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν φάνηκε… να ενοχλήθηκε

Η απόκτηση της ΕΤΒΑ από τον Ομιλο της Πειραιώς μπορεί να πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά την είδηση της συγχώνευσης Alpha Bank – Εθνικής Τράπεζας, αλλά αυτό δεν νομίζουμε να ενόχλησε ιδιαίτερα το επιτελείο του κ. Σάλλα, δεδομένου ότι τα οφέλη είναι σημαντικά. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγεται και η αξιόλογη ακίνητη περιουσία της ΕΤΒΑ, μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει αναξιοποίητο ή τουλάχιστον δεν αποδίδει τα δέοντα. Με δεδομένη, μάλιστα, την ήδη ενισχυμένη παρουσία της Πειραιώς στο χώρο των ακινήτων (πρόσφατα κατετέθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση σύστασης επενδυτικής εταιρείας ακινήτων), με την παρουσία αρκετών στελεχών εξειδικευμένων στο αντικείμενο, αλλά και αξιόλογο χαρτοφυλάκιο, θα έλεγε κανείς ότι συγκροτείται άλλος ένας μεγάλος «παίκτης» στην αγορά ακινήτων, επίσης προερχόμενος από τον τραπεζικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΒΑ, μεταξύ άλλων, διαθέτει σήμερα περίπου 16 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης(!) σε βιομηχανικές περιοχές σε όλη τη χώρα.

Ο διεθνής οίκος θεωρεί πως η μείωση των λειτουργικών περιθωρίων της «Μ.Ι. Μαΐλλης» από 14% σε 8,5% το πρώτο εξάμηνο του 2001 αντανακλά τις πιέσεις που δέχονται οι εταιρείες του κλάδου. Εκτιμάται ότι ορισμένες από τις επενδύσεις της «Μαΐλλης» -κυρίως στο stretch και στο film- εμφανίζουν μειωμένα αποτελέσματα. Ο Ομιλος Μαΐλλη είναι ο πλέον διεθνοποιημένος της Σοφοκλέους, καθώς εξάγεται το 97% της συνολικής παραγωγής, ενώ το β’ εξάμηνο του 2002 τοποθετείται η ολοκλήρωση του β’ κύκλου εξαγορών, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, καθώς θα υπάρξει μία ανάπαυλα για την αφομοίωση των εξαγορασθεισών εταιρειών. Στόχος του ομίλου για το 2002 είναι οι ενοποιημένες πωλήσεις να ανέλθουν στα 130 δισ. δραχμές, με τα προ φόρων κέρδη να αντιστοιχούν στο 15% του κύκλου εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία στο 20%. Η εταιρεία σήμερα εξάγει το 8% των προϊόντων της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το υπόλοιπο 82% αποκλειστικά στο σύνολο της Ευρώπης. Το πρώτο εξάμηνο του 2001, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Μαΐλλη διαμορφώθηκαν στα 43,2 δισ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,3 δισ.