ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκδήλωση για τα Μεγάλα Τεχνικά Εργα

Τριήμερη διεθνή εκδήλωση με θέμα «Μεγάλα Τεχνικά Εργα» διοργανώνει στο διάστημα 13 – 15 Νοεμβρίου ο Ομιλος Καλοφωλιά. Οι πρώτες δύο ημέρες είναι αφιερωμένες στην κατασκευαστική αγορά, ενώ η τρίτη θα αφορά αποκλειστικά την αγορά ακινήτων με τη διεξαγωγή του Real Estate Forum. Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει πέντε ενότητες: «Ολυμπιακοί Αγώνες 2004: από τα σχέδια στα έργα, Εργα με Συμβάσεις Παραχώρησης: Η δυναμική της Ανέλιξης, Ελλάδα… δεν είναι μόνο τα Μεγάλα Εργα: Λιμενικά, Εργα Αεροδρομίων και λοιπά Εργα, Σύμβουλοι – Μελετητές: Ο ρόλος τους στη δημιουργία των έργων, Συνεργαζόμενοι κλάδοι – Νέα Υλικά – Καινοτομίες.

«Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα μεγάλα ακίνητα, που δεν αξιοποιούνται, εμφανίζουν δυσκολίες και προβλήματα. Οσα ακίνητα δεν είχαν τέτοιες δυσκολίες, ήδη αξιοποιούνται», τόνισε ο κ. Ανδριόπουλος. Η R.Ε.D.S. χρειάστηκε τρία χρόνια για να ολοκληρώσει την πρώτη της ανάπτυξη, το ψυχαγωγικό κέντρο Veso Mare, στην Πάτρα, το οποίο εγκαινιάζεται στα τέλη του μήνα.