ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αναδιάρθρωση στον Ομιλο Πουλιάδη με αργά βήματα

Η οικονομική αναδιάρθρωση και η αναδιοργάνωση καθυστερούν, οι υποχρεώσεις παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα, η συγχώνευση της Despec Hellas με την ολλανδική Van Dorp Despec Group (VDDG) δεν θα ολοκληρωθεί εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, ενώ η κρίση στην αγορά πληροφορικής δεν μπορεί παρά να επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προβλέψεις για το 2002. Ο Ομιλος Πουλιάδη δεν φημίζεται, βεβαίως, για την αναλυτική πληροφόρηση που παρέχει στους επενδυτές, αλλά η κατάσταση που προαναφέρθηκε διασταυρώνεται από διάφορες πηγές. Εσχάτως, ο πρόεδρος του ομίλου κ. Αθαν. Πουλιάδης αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κληρονομικά θέματα, μεταφέροντας σημαντικό ποσοστό των μετοχών του σε υπεράκτια εταιρεία. Ο κ. Πουλιάδης συγκαταλέγεται, πάντως, στη μικρή μερίδα μεγαλομετόχων του ΧΑΑ που δεν «ξεφόρτωσαν» τις μετοχές τους κατά τις λαμπρές ημέρες της Σοφοκλέους. Επιπλέον, απέφυγε κατά την ίδια περίοδο τις καιροσκοπικές τοποθετήσεις και εξαγορές, οι οποίες είχαν μοναδικό στόχο την καταγραφή υπεραξιών από το ΧΑΑ. Αντίθετα, μέσω της συμμετοχής στην Despec Hellas και την εξαγορά της VDDG βρίσκεται στα πρόθυρα δημιουργίας ενός ισχυρού πανευρωπαϊκού ομίλου στον τομέα της διανομής προϊόντων πληροφορικής.

Ομως, η παρατεταμένη κρίση στο χρηματιστήριο και η αδυναμία του ομίλου να αντλήσει νέα κεφάλαια οδήγησαν σε διεύρυνση των υποχρεώσεων, οι οποίες σήμερα προσεγγίζουν τα 100 δισ. δραχμές. Ταυτόχρονα, η ιδιόμορφη στρατηγική διοίκησης που ασκεί ο κ. Πουλιάδης ενίοτε προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ των συνεταίρων του, ενώ έχει αποτρέψει τη δημιουργία μιας οργανωτικής δομής που απαιτεί το μεγάλο μέγεθος του ομίλου. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι «πάγωσε» η διαδικασία συγχώνευσης των θυγατρικών Quality & Reliability (Q&R) και PC Systems που είχε στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου σχήματος στον τομέα του λογισμικού και των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Το σχέδιο συγχώνευσης των δύο θυγατρικών δεν έχει ουδέποτε επιβεβαιωθεί επισήμως, αλλά είναι κοινό μυστικό μεταξύ των στελεχών του ομίλου. Η διοίκηση της Πουλιάδης & Συνεργάτες έχει καταβάλει τιτάνιες προσπάθειες κατά την τελευταία διετία για επέκταση της παρουσίας της στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων, μέσα από την υπογραφή ουκ ολίγων συμφωνιών με διεθνείς οίκους, με τελευταία περίπτωση την ΙΒΜ.

Η κακή πορεία της Σοφοκλέους, που επηρεάζει αρνητικά τις αποτιμήσεις, αλλά και το μεγάλο μέγεθος της VDDG, οδηγεί, επίσης, σε καθυστέρηση των διαδικασιών συγχώνευσης του ολλανδικού ομίλου με την Despec Hellas. Η διοίκηση του Ομίλου Πουλιάδη έχει διαψεύσει τα σενάρια τριπλής συγχώνευσης, με συμμετοχή και της μητρικής εταιρείας (Πουλιάδης & Συνεργάτες) στο νέο σχήμα, αλλά κάποιοι επιμένουν πως δεν πρέπει να αποκλειστεί το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Η VDDG, που ελέγχεται ήδη κατά 52% από τον Ομιλο Πουλιάδη, παρουσίασε έσοδα άνω των 100 δισ. δραχμών στο πρώτο εξάμηνο και η πρόβλεψη για κύκλο εργασιών άνω των 200 δισ. φαίνεται πως θα επιβεβαιωθεί.

Η διοίκηση του ομίλου υποστηρίζει ότι ανοδική είναι και η πορεία της τουρκικής INDEX Bilgisayar, παρά τις αρνητικές συγκυρίες που χαρακτηρίζουν τη γειτονική αγορά. Η διοίκηση του Ομίλου Πουλιάδη ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατά το πρώτο εξάμηνο η INDEX Bilgisayar, που επίσης δραστηριοποιείται ως διανομέας προϊόντων πληροφορικής, διατήρησε την κερδοφορία της στα επίπεδα του 2000.

Η διεθνής παρουσία αποτελεί ισχυρό όπλο για τον Ομιλο Πουλιάδη, την ίδια στιγμή που οι ανταγωνιστές του (όπως η Info-Quest) βλέπουν τις συμμετοχές τους στο εξωτερικό (π.χ. AremisSoft) να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ομως, η διοίκηση της Πουλιάδης & Συνεργάτες δεν ακολούθησε τη στρατηγική της αναδιάρθρωσης, την οποία σχεδόν ολοκληρώνουν η Info-Quest και η Altec. Σήμερα ο όμιλος συμμετέχει σε περισσότερες από 40 επιχειρήσεις, αρκετές από τις οποίες δραστηριοποιούνται σε συγγενή αντικείμενα. Ομως, το γεγονός ότι μόνο σε ελάχιστες εταιρείες υπάρχει πλειοψηφική συμμετοχή της Πουλιάδης & Συνεργάτες, εμποδίζει τα σχέδια αναδιοργάνωσης. Η αναδιάρθωση του ομίλου θεωρείται από παράγοντες της αγοράς ένα αποφασιστικό βήμα για την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακος, ειδικά σε μια περίοδο που οι υποχρεώσεις έχουν εκτοξευθεί σε επικίνδυνα επίπεδα.