ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση-σωσίβιο στη σύμβαση εργασίας και στο επίδομα γάμου

Παράταση-σωσίβιο στη σύμβαση εργασίας και στο επίδομα γάμου

Την παράταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μέχρι το τέλος του 2019 ρυθμίζει διάταξη που ενσωματώθηκε στο αναπτυξιακό σχέδιο νόμου, από το υπουργείο Εργασίας. Με την επίμαχη διάταξη παρατείνεται η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας –η οποία έληγε την 30ή Ιουνίου 2019– μέχρι τη σύναψη νέας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/12/2019. Με τον τρόπο αυτό, διασώζονται όλοι οι συμφωνηθέντες στη σύμβαση κανονιστικοί όροι (μισθολογικοί και μη μισθολογικοί), με αιχμή το επίδομα γάμου που είναι στο 10% επί του μισθού. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφηκε στις 28/3/2018 μεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών φορέων.

Λόγω των επεισοδίων που ακύρωσαν το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΓΣΕΕ, η συνομοσπονδία δεν είναι σε θέση να υπογράψει με τους εργοδοτικούς φορείς νέα σύμβαση. Αν το υπουργείο Εργασίας δεν προχωρούσε στη θεσμοθέτηση της διάταξης, θα κινδύνευε μια σειρά από θεσμικούς όρους, μεταξύ των οποίων και το επίδομα γάμου. Πλέον, η συνομοσπονδία θα πρέπει να προχωρήσει στη διεξαγωγή του συνεδρίου της έως τις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να προκύψει νέα εκλεγμένη διοίκηση και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας σύμβασης, η οποία θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2020. Υπενθυμίζεται πως το ύψος του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου ορίζεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, με την υπό κατάθεση διάταξη δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για έναν γόνιμο διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, καθώς το υπουργείο Εργασίας στηρίζει τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας σύμβασης.