ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Παρενέργειες στις ελληνικές τράπεζες από την πτώχευση της Thomas Cook

Moody’s: Παρενέργειες στις ελληνικές τράπεζες από την πτώχευση της Thomas Cook

H υποχρεωτική εκκαθάριση της Thomas Cook είναι αρνητική για το αξιόχρεο (credit negative) των ελληνικών τραπεζών, καθώς και των βουλγαρικών και των κυπριακών, επειδή η κατάρρευσή της θα αποδυναμώσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων στους σημαντικούς τουριστικούς –και στους σχετικούς με αυτούς– κλάδους των χωρών τους, οδηγώντας πιθανόν σε μεγαλύτερες πιστωτικές ζημίες και απώλειες εργασιών, αναφέρει η Moody’s. Αυτό θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων που συνεργάζονταν με την Thomas Cook και βασίζονταν σε πληρωμές από αυτή. Oπως αναφέρει ο οίκος, κάθε ξενοδοχείο έχει διαφορετικό συμβόλαιο με την Thomas Cook, αλλά η εταιρεία οφείλει σημαντικά ποσά σε ξενοδοχεία για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου, επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις έκανε τις πληρωμές 60-90 ημέρες μετά τα ταξίδια.

Η Moody’s επισημαίνει πως η έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε εγχώριες επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών διαμονής και διατροφής ανερχόταν στο 10,8% των συνολικών επιχειρηματικών δανείων τον Ιούνιο του 2019. Η επίπτωση στα τραπεζικά βιβλία δανείων θα είναι ευρύτερη, δεδομένων των διασυνδέσεων του τουριστικού τομέα με άλλους τομείς, όπως των μεταφορών και του εμπορίου, και της γενικότερης σημασίας του τουρισμού στις οικονομίες και στην απασχόληση των τριών χωρών, αναφέρει. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε πως σημαντικό μέρος των τιμολογημένων απαιτήσεων των Ελλήνων ξενοδόχων από την Thomas Cook έχουν προεξοφληθεί μέσα από τις σχετικές διαδικασίες του factoring των ελληνικών τραπεζών. Επιπλέον γεννάται και ζήτημα διαθέσιμης ρευστότητας στους δανειολήπτες ξενοδόχους προς εξυπηρέτηση των τρεχουσών υποχρεώσεών τους προς τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς οι ταμειακές ροές που γεννούσε η εκτέλεση των συμβάσεων στην Thomas Cook εξέλειψαν.

Επιστρέφοντας στη Moody’s, ο οίκος σημειώνει πως η επίπτωση στον τουριστικό τομέα και στις τράπεζες θα μειωθεί εάν ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των άμεσων αποτελεσμάτων από την κατάρρευση της εταιρείας, ή αν βρεθούν άλλα τουριστικά πρακτορεία για την αιχμή της τουριστικής περιόδου το επόμενο έτος, προσθέτοντας πως το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την απαλλαγή από το τέλος διαμονής για τα ξενοδοχεία που υπέστησαν ζημία.