ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγχωνεύονται «Γρηγόρης» και «Καφεστιατόρια Νέον»

Ενεκρίθη η συγχώνευση της «Γρηγόρης Μικρογεύματα» δι’ απορροφήσεως με την εταιρεία «Καφεστιατόρια Νέον», κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης εταιρείας. Ακόμη το σώμα των μετόχων εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. Επίσης, αποφασίσθηκε η αύξηση του ανωτάτου αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε εννέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας υπήρξε η νόμιμη απαρτία κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, η οποία ομόφωνα με το σύνολο των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ενέκρινε τη συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά τη λήξη της συνέλευσης, έγινε ανασκόπηση από το διοικητικό συμβούλιο στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου Γρηγόρης για το τρέχον οικονομικό έτος, τα αποτελέσματα της οποίας κρίθηκαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μιας και δηλώθηκε από τα στελέχη της εταιρείας ότι θα προσεγγισθεί ο στόχος για τα 150 καταστήματα.