ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κλειδί» για αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα η ανταγωνιστικότητα

«Κλειδί» για αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα η ανταγωνιστικότητα

Tεράστια βελτίωση στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα προϋποθέτει η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα, τονίζει το Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του ΣΕΒ, με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα του World Economic Forum, όπου η Ελλάδα υποχώρησε κατά δύο θέσεις το 2019, σε σύγκριση με το 2018 και κατέλαβε την 59η μεταξύ 141 χωρών. Συνολικά, η Ελλάδα υποχώρησε κατά 12 θέσεις από το 2015 και μετά. Το δελτίο του ΣΕΒ αναφέρει ότι εφ’ όσον πραγματοποιηθεί μια μεγάλης έκτασης προσπάθεια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η χώρα μπορεί να αναβαθμιστεί στον πίνακα του WEF κατά 17 θέσεις.

Η σχέση ΑΕΠ προς επενδύσεις, σημειώνει το δελτίο, βρίσκεται σήμερα στο μισό απ’ ό,τι πριν από την κρίση, αλλά και στο χαμηλότερο παγκόσμιο επίπεδο, εξαιρουμένων των χωρών σε ιδιάζουσα κατάσταση (πολεμικές συγκρούσεις, πτώχευση κ.ά.).

Ειδικότερα, οι επιχειρηματικές επενδύσεις το 2018 ήταν περίπου 10 δισ. ευρώ, στα 2/3 του προ κρίσης επιπέδου τους και αντιπροσωπεύουν 6% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 13%. Οι μη επιχειρηματικές επενδύσεις υστερούν πολύ περισσότερο. Οι δημόσιες επενδύσεις και οι επενδύσεις των νοικοκυριών (σε κατοικίες και εξοπλισμό αυτοαπασχολουμένων) διαμορφώνονται στα 5 δισ. ευρώ για την κάθε κατηγορία, όταν προ κρίσης ήταν στα 14 δισ. ευρώ και 21 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Η επενδυτική αυτή άπνοια έχει συμπιέσει την παραγωγικότητα της οικονομίας, διαπιστώνει ο ΣΕΒ, με αποτέλεσμα το κατά κεφαλήν εισόδημα να είναι σήμερα χαμηλότερο απ’ ό,τι ήταν το 2000.

«Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στην ανάληψη μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας για τις επενδύσεις, σε εύρος και ένταση, ποσοτικά και ποιοτικά, που προϋποθέτει σημαντική ενίσχυση των μέτρων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται και που –σε γενικές γραμμές– είναι στη σωστή κατεύθυνση», σημειώνει το δελτίο. «Αν όντως τελεσφορήσει μια τέτοια εθνική προσπάθεια, η χώρα θα έχει σοβαρές πιθανότητες να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα».

Κατά τον ΣΕΒ η αναβάθμιση αυτή, κατά προτίμηση έως το 2021, είναι δύσκολη, όχι όμως και ακατόρθωτη.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Πορτογαλίας χρειάστηκαν τρία χρόνια από την έξοδό της από το πρόγραμμα για να επανέλθει σε επενδυτική βαθμίδα, αλλά με δύο αναβαθμίσεις, ενώ η Ελλάδα χρειάζεται τέσσερις.