ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπτύσσεται στο εξωτερικό η Moda Bagno

Η επέκτασή της σε ανεπτυγμένες αγορές του εξωτερικού, η αύξηση του δικτύου πωλήσεων, αλλά και η ενίσχυση της παρουσίας της στο χώρο της εστίασης είναι οι τρεις βασικοί άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής που εφαρμόζει η Moda Βagno.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία στρέφει το εμπορικό ενδιαφέρον της στην ευρωπαϊκή αγορά, προωθώντας την ίδρυση ενός υποκαταστήματος σε χώρα της Βόρειας Ευρώπης.

Ωστόσο, ήδη, η εταιρεία διείσδυσε στην Κύπρο, εγκαινιάζοντας τη νέα της έκθεση Moda Bagno-Interni, μέσω της οποίας διατίθενται στην εκεί αγορά όλα τα προϊόντα και οι φίρμες που διακινεί η εισηγμένη επιχείρηση. Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο, η Moda Bagno ίδρυσε τον Νοέμβριο του 2000, τη Moda Bagno Cyprus LTD το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας είναι 150 εκατ. δρχ. Η νέα έκθεση βρίσκεται στη Λευκωσία και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 500 εκατ. δρχ. Η λειτουργία της νέας έκθεσης θα απεικονισθεί στον ενοποιημένο ισολογισμό της Moda Bagno, για τη χρήση του 2002, στον οποίο θα ενσωματωθεί και η θυγατρική της εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία δίδει έμφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο χώρο της εστίασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αφενός με την αύξηση των σημείων της αλυσίδας Interni και αφετέρου με τη δημιουργία και νέας δραστηριότητας. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Νίκος Βαρβέρης προωθεί τη συνεργασία με Κύπριο επιχειρηματία.