ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλιματική αλλαγή και επιχειρήσεις

Κλιματική αλλαγή και επιχειρήσεις

Οι πρόσφατες διεθνείς πολιτικές εξελίξεις στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής είναι πολλές και σημαντικές, με κυριότερες σε διακρατικό ή κρατικό επίπεδο την πολύ γνωστή πια διάσκεψη του Σεπτεμβρίου του ΟΗΕ, την κατοπινή δήλωση προσχώρησης Ρωσίας στη Συμφωνία των Παρισίων, και βεβαίως τη νέα φιλικά προσκείμενη στο θέμα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στον αντίποδα, μεγάλες ασιατικές χώρες όπως Κίνα, Ινδία, Βιετνάμ κ.λπ. προχωρούν σε αυξανόμενη χρήση άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή, η δε Κίνα επί πλέον προωθεί λιγνιτικές μονάδες σε περιοχές όπως τα Βαλκάνια – συχνά με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές θεσμικές τράπεζες!

Ιδιαίτερα ενεργοποιημένες όμως είναι πλέον και οι διεθνείς ιδιωτικές επιχειρήσεις όχι μόνο με μεμονωμένα αλλά και συλλογικά παραδείγματα, όπως οι Global Investors for Sustainable Development Alliance, το Circular Economy 100 (CE100) Network κ.λπ. και βεβαίως τις ριζοσπαστικές λύσεις μειώσεως των εκπομπών θερμοκηπίου στη ναυτιλία μέσω του IMO, πρωτοστατούντων των Ελλήνων πλοιοκτητών, αλλά και συνεχή παραγωγή δραστικών τεχνολογικών λύσεων.

Στη χώρα μας οι εξελίξεις είναι επίσης ραγδαίες. Παρατηρείται ένας κυβερνητικός ακτιβισμός σε τέσσερις κυρίως άξονες: Πρώτον, στην απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε βαθμό που μέχρι και η υπό κατασκευήν Πτολεμαΐδα 5 είναι υπό συζήτηση. Δεύτερον, στην εξοικονόμηση ενέργειας ακόμη και με πρόταση για φοροαπαλλαγές μέχρι μείωσης του ΕΝΦΙΑ. Τρίτον, στις ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) όπου οι δημοπρασίες προχωρούν (βραδέως αλλά υπάρχει δημόσια διαβούλευση για επιτάχυνση των διαδικασιών) και με την πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ η Πελοπόννησος οδεύει προς σύνδεση νέων ΑΠΕ, με τη γεωθερμία όμως να παραμένει τελείως αδικημένη την ώρα που η Τουρκία είναι η τέταρτη χώρα στον κόσμο. Τέταρτον, στις μεταφορές με τη συνεχιζόμενη ηλεκτροκίνηση των τρένων, την εξαγγελθείσα απόσυρση για «καθαρά Ι.Χ.» και τη διυπουργική επιτροπή για πλέγμα κινήτρων μετάβασης από το ντίζελ και τη βενζίνη στην ηλεκτροκίνηση, συμπεριλαμβανομένου σημαντικού μέρους του στόλου των λεωφορείων που θα είναι ηλεκτρικά.

Θα πρέπει πάντως να αντιμετωπισθεί το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ακριβή μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. Επίσης, ενώ δεν αμφισβητούνται τα οικονομικά και γεωπολιτικά πλεονεκτήματα της πρόσφατης νομοθετικής κύρωσης των συμβάσεων υδρογονανθράκων, δεν ισχύει το ίδιο από πλευράς εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Α.Θ.) – με τη δε αξιωματική αντιπολίτευση να αλλάζει οψίμως θέση, θεωρώντας ίσως την Γκρέτα αντίπαλο για το Nobel Ειρήνης; Ακόμη, ενώ υπάρχει κινητικότητα ως προς την εκπομπή Α.Θ. από την παραγωγή ενέργειας, τη βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές, δεν ακούγονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τη γεωργία και την κτηνοτροφία που επίσης εκπέμπουν Α.Θ.

Από πλευράς ιδιωτικής πρωτοβουλίας παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη των ΑΠΕ, παρά τα αδειοδοτικά και (μέχρι πρόσφατα;) χρηματοδοτικά εμπόδια, οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες στη ναυτιλία, οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα, η νέα μονάδα αερίου στη Βοιωτία κ.λπ. Εδώ σημειώνεται ότι το αέριο μπορεί να είναι και σχιστολιθικής προελεύσεως από τις ΗΠΑ, ενώ όμως εμείς έχουμε απαγορεύσει έρευνες για αντίστοιχο αέριο στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, ενεργοβόροι κλάδοι στη χώρα μας όπως τσιμεντοβιομηχανία, χαλυβουργία, διυλιστήρια, παραγωγή μαγνησίας και ασβέστου κ.λπ. συνεχίζουν να υποφέρουν από τον ανταγωνισμό χωρών χωρίς σύστημα εμπορίας εκπομπών, π.χ. Τουρκία κ.λπ. αλλά και Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit! – και είναι άγνωστο αν και πότε θα εφαρμοσθούν τα αντισταθμιστικά μέτρα με τα οποία πρόσφατα απείλησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή…

Είναι σαφές ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας πρέπει να αποτελούν ένα συνεκτικό πλέγμα μέτρων που να μειώνουν κατά το δυνατόν τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου. Επίσης όμως στο επίπεδο μειώσεως των οικονομικών και κοινωνικών παράπλευρων απωλειών, τα όποια μέτρα πρέπει αφενός να αντιμετωπίζουν ισόρροπα και δίκαια όλους τους κλάδους που εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου και αφετέρου να επιτυγχάνουν σύμμετρη και βιώσιμη επιστράτευση όλων των δυνατών λύσεων (α) αποκατάστασης σε περιοχές (Κοζάνη, Αρκαδία) και (β) εξισορρόπησης σε ενεργοβόρους κλάδους που πρόκειται να πληγούν από τις πολιτικές αυτές.

* O κ. Βασίλης Νικολετόπουλος είναι ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Natural Resources PC η οποία είναι συνδιοργανώτρια του συνεδρίου www.climatechangeconference.gr που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2019.