ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Ομιλος Εμπορικής βελτίωσε την κερδοφορία του στο 9μηνο

Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας εμφανίζει ο Ομιλος της Εμπορικής Τράπεζας στο εννεάμηνο του 2001, με αύξηση των εσόδων από τόκους και παράλληλη επέκταση των χορηγήσεων, που υπερκαλύπτουν τα μειωμένα έσοδα από προμήθειες και χρηματοοικονομικές πράξεις. Τα αποτελέσματα της τράπεζας συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση των κερδών του ομίλου σε ικανοποιητικό επίπεδο, αντισταθμίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα άλλων θυγατρικών εταιρειών. Συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 83,8 δισ. δρχ. έναντι 72,2 δισ. δρχ. το περσινό εννεάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 16,2%. Αντίστοιχα τα προ φόρων κέρδη του ομίλου σημειώσαν οριακή αύξηση 0,4% και ανήλθαν σε 77,6 δισ. δρχ. έναντι 77,3 δισ. δρχ. το αντίστοιχο διάστημα του 2000. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου διαμορφώνονται σε 58,25 δισ. δρχ. έναντι 46,3 δισ. δρχ. το αντίστοιχο διάστημα του 2000, σημειώνοντας αύξηση 25,8%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας συμβάλλουν σημαντικά στην κερδοφορία, εμφανίζοντας αύξηση 23,5% και ανήλθαν σε 140,5 δισ. δρχ. έναντι 113,8 δισ. δρχ. Σε επίπεδο ομίλου τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 159,9 δισ. δρχ. σημειώνοντας αύξηση 19,8%. Το καθαρά επιτοκιακό περιθώριο (χωρίς κεφαλαιακά κέρδη) βελτιώθηκε στο 2,8 το εννεάμηνο του 2001 και η τάση αυτή, όπως εκτιμά η τράπεζα, αναμένεται να συνεχισθεί για το τρέχον έτος. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των χορηγήσεων, που προήλθε κυρίως από αύξηση των στεγαστικών δανείων και των δανείων προς τη βιομηχανία. Τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στο εννεάμηνο σε 450 δισ. δρχ. σημειώνοντας αύξηση κατά 42%. Τα δάνεια προς τη βιομηχανία ανήλθαν σε 353 δισ. δρχ. (+46%). Επιτάχυνση παρατηρείται επίσης στο ρυθμό αύξησης των καταναλωτικών δανείων, τα οποία σε ετήσια βάση αυξήθηκαν το Σεπτέμβριο κατά 18,1%, ενώ τον Ιούνιο ο ρυθμός αυτός ήταν στο 13,1%.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας, η Εμπορική στην προσπάθεια για ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας επιτάχυνε την συμμετοχή των δανείων της στο ενεργητικό, με αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο του 2001 τα δάνεια να αποτελούν το 44% του συνολικού ενεργητικού, το οποίο σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε 5,9 τρισ. δρχ. (+13,1%).

Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 18,4% και διαμορφώθηκαν σε 81,8 δισ. δρχ., ποσό που αντιστοιχεί στο 3,1% του συνόλου των δανείων.

Οι καταθέσεις και τα repos του ομίλου ανήλθαν στα 4,3 τρισ. δρχ. (+14,7%), αύξηση που οφείλεται στα repos τα οποία αυξήθηκαν κατά 44,5%, ενώ οι απλές καταθέσεις κατά 4,7%.

Τέλος, βελτίωση εμφανίζει ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης στο 48,9 από 49,1 πέρυσι.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα επιτόκια κατέστη για άλλη μια φορά σχετικά σαφής η πίεση για μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπως μάλιστα δήλωσε ο αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις επίτροπος, Πέδρο Σόλμπες, η απουσία πληθωριστικών πιέσεων «δίνει περιθώρια ελιγμών στη νομισματική πολιτική».