ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η συγχώνευση των EFG Eurobank Leasing και Ergoleasing στο «νήμα»

Με την επωνυμία «EFG Eurobank-Ergasias Χρηματοδοτικές μισθώσεις» και μετοχικό κεφάλαιο 16 δισ. δρχ. θα συνεχίσει τη δράστηριότητά της η εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιρειών EFG Eurobank Leasing και Ergoleasing, διεκδικώντας μία από τις τρεις πρώτες θέσεις στην εγχώρια αγορά του leasing.

Για την ολοκλήρωση της σύμβασης συγχώνευσης εκκρεμούν η έκδοση της σχετικής άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν ώς το τέλος του έτους -οπότε οι δύο εταιρείες θα παρουσιάσουν ενοποιημένο ισολογισμό για τη χρήση του 2001- ή το αργότερο στις αρχές του προσεχούς έτους.

Σε περίπτωση δημοσίευσης ενοποιημένου ισολογισμού, ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 45 δισ. δρχ. και τα κέρδη σε 3 δισ. δρχ., ενώ αναμένεται ο όγκος νέων συμβάσεων να ανέλθει σε 80 δισ. δρχ. και ο δανεισμός σε περίπου 140 -150 δισ. δρχ.

Για το 2002 εκτιμάται ότι ο τζίρος θα ανέλθει σε 60 δισ. δρχ., τα κέρδη σε 4 δισ. δρχ., ενώ ο όγκος των νέων συμβάσεων σε 94 δισ. δρχ.

Βάσει του σχεδίου σύμβασης η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με την απορρόφηση της EFG Eurobank Leasing από την Ergoleasing, κίνηση που κρατά σε ισχύ την αίτηση της δεύτερης για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Η νέα επιχείρηση θα ελέγχεται κατά 100% από την τράπεζα του ομίλου EFG Eurobank Ergasias, θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 16.015.250.000 δρχ. ή 47 εκατ. ευρώ και θα διαιρείται σε 4.700.000 ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, με ονομαστική αξία 3,407,5 δρχ ή 10 ευρώ.

Σημειώνεται ότι πριν από τη συγχώνευση το μετοχικό κεφάλαιο της Ergoleasing ήταν 14 δισ. δρχ. και 2 δισ. δρχ. της EFG Eurobank Leasing.

Η σχέση ανταλλαγής των νέων μετοχών με τις παλαιές, ορίστηκε ως εξής: Κάθε μία παλαιά μετοχή της Ergoleasing αντιστοιχεί σε 0,12 νέες μετοχές, ενώ κάθε μία παλαιά της EFG Eurobank Leasing σε 15,04 νέες μετοχές.

Ετσι, στους παλαιούς μετόχους της Ergoleasing θα διανεμηθούν 1.692.000 νέες μετοχές και σε εκείνους της EFG Eurobank Leasing 3.008.000 νέοι τίτλοι.

Σημειώνεται ότι ακόμη δεν έχουν προσδιορισθεί τα ειδικά δικαιώματα της EFG Private Bank που κάλυψε με ιδιωτική τοποθέτηση τα δύο πενταετή ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 75 εκατ. ευρώ, που εξέδωσε η EFG Eurobank Leasing τον περασμένο Μάρτιο.