ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο β΄ εξάμηνο του 2020 οι αλλαγές στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Στο β΄ εξάμηνο του 2020 οι αλλαγές στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η προθεσμία εντός της οποίας η Επιτροπή που έχει αναλάβει τη μεταρρύθμιση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο, θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της και να υποβάλει το σχετικό πόρισμα προς τους συναρμόδιους υπουργούς. Πρόκειται για μία ακόμη παράταση, καθώς το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την ολοκλήρωση του πορίσματος τον Ιανουάριο του 2019, στη συνέχεια δόθηκε παράταση για το τέλος Οκτωβρίου και πλέον, η όλη διαδικασία πάει για το δεύτερο εξάμηνο του 2020.  Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, που πέρασε στα χέρια του οικονομικού επιτελείου από την προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς η ολοκλήρωση του πορίσματος θα ανοίξει τον δρόμο για ανατροπές τόσο στο ύψος της παροχής όσο και στον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η διάταξη κρίθηκε αναγκαία λόγω της πολυπλοκότητας και του χρονοβόρου της διαδικασίας που απαιτείται για τον προσδιορισμό των νέων δικαιούχων όσο και των διεκδικητών του επιδόματος, καθώς και του τρόπου υπολογισμού και του ύψους του, στη βάση διαβάθμισης της έκτασης και της συχνότητας έκθεσης των εκάστοτε δικαιούχων στους παράγοντες κινδύνου που επικρατούν στους χώρους εργασίας.  Και αυτό, γιατί βάσει των προδιαγραφών που έχουν ήδη καθοριστεί, το πόρισμα θα προβλέπει την υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας σε συγκεκριμένα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δεσμευθεί ότι  οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να κοπεί το επίδομα από κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων, προκειμένου να χορηγηθεί σε κάποιες άλλες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στο στόχαστρο της επιτροπής έχουν τεθεί περίπου 90.000 δημόσιοι υπάλληλοι που σήμερα λαμβάνουν επίδομα από 35 έως 150 ευρώ τον μήνα. Με την τροπολογία  προβλέπεται, επίσης,  η καταβολή αποζημίωσης στα μέλη και στους γραμματείς της συγκεκριμένης Επιτροπής και μάλιστα από την ημέρα συγκρότησής της. Το ύψος της δαπάνης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Με άλλο άρθρο καθίσταται υποχρεωτική για τον εργοδότη η  αναγγελία στο ΣΕΠΕ  των απασχολουμένων στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή τεχνικών έργων, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.