ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπεραπόδοση ΦΠΑ δείχνουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού

Υπεραπόδοση ΦΠΑ δείχνουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού

Αυξημένα κατά 125 εκατ. ευρώ ήταν τα φορολογικά έσοδα τον Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών. Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 547 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 36,238 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 35,691 δισ. ευρώ.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά των εσόδων από ΦΠΑ, στον οποίο σημειώθηκε υπέρβαση στόχου κατά 561 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των συντελεστών, ενώ αύξηση σημειώθηκε και στα έσοδα από ΕΝΦΙΑ. Αναλυτικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, αύξηση έναντι του στόχου σημειώθηκε μεταξύ άλλων στις εξής κατηγορίες:

• ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 644 εκατ. ευρώ ή 6,0%, στην οποία περιλαμβάνεται ΦΠΑ ύψους 271,6 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκε τον μήνα Μάρτιο 2019 και αφορά την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

• Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 16 εκατ. ευρώ ή 5,0%.

• Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 4,3%.

• Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 46 εκατ. ευρώ ή 25,2%.

• Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 76 εκατ. ευρώ ή 4,7%, εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 54 εκατ. ευρώ ή 3,5%.

• Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από φυσικά πρόσωπα κατά 88 εκατ. ευρώ ή 1,1%.

• Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,7%.

• Φόροι κεφαλαίου κατά 84 εκατ. ευρώ ή 82,7%. Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι μεταξύ άλλων κατηγορίες:

• ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 67 εκατ. ευρώ ή 4,4%.

• ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 95 εκατ. ευρώ ή 5,4%.

• Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 109 εκατ. ευρώ ή 10,9%.

• Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 180 εκατ. ευρώ ή 15,7%. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 1.574 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, επηρεαζόμενα από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου και των επόμενων εβδομάδων.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 4,474 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,467 δισ. ευρώ  και έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,523 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2018.