ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συμμετοχές της «Ερμής Ακινήτων»

Τους τρόπους αξιοποίησης των ακινήτων που διαθέτει στο Λαύριο Αττικής εξετάζει, μεταξύ άλλων, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο η «Ερμής Ακινήτων», η οποία πρόσφατα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των ποσοστών συμμετοχής της στις ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί για την αξιοποίηση των σχετικών εκτάσεων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει ποσοστό της τάξεως του 10% στις εταιρείες EUROTERRA, REBIKAT και ABIES Ανώνυμη Τουριστική Εταιρεία. Κύριος μέτοχος στις παραπάνω εταιρείες είναι η «Ασπίς Αστικά Ακίνητα», ενώ συμμετοχή με 10% διαθέτει, μεταξύ άλλων, και η «Κέκροψ». Η Euroterra είναι ιδιοκτήτρια οικοπέδου 107 στρεμμάτων με κτίσματα στην περιοχή του Δήμου Λαυρίου. Πρόκειται για το πρώην εργοστάσιο ΑΙΓΑΙΟΝ. Το εν λόγω ακίνητο είναι το πρώτο που θα αξιοποιηθεί, καθώς εμφανίζει λιγότερες δυσκολίες ως προς τις χρήσεις γης από τα υπόλοιπα. Ο αρχικός σχεδιασμός αναφέρεται στην ανάπτυξη αποθηκευτικού κέντρου. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που κατέβαλε η «Ερμής» για την απόκτηση συμμετοχής στις παραπάνω ανώνυμες εταιρείες ανήλθε σε 1,3 δισ. δρχ. Οσον αφορά τα υπόλοιπα οικόπεδα, ήτοι το 50% εξ αδιαιρέτου οικοπέδου 8 στρεμμάτων εντός της πόλεως Λαυρίου του Δ. Λαυρεωτικής και 46 στρεμμάτων στη θέση Πάνορμος στην κτηματική περιφέρεια Λαυρίου.