ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Ελληνες πληρώνουν σε φόρους και εισφορές όσα και οι Γερμανοί

Οι Ελληνες πληρώνουν σε φόρους και εισφορές όσα και οι Γερμανοί

Φόρους και εισφορές ύψους 76 δισ. ευρώ κατέβαλαν το 2018 οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στο ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τη μελέτη της Eurostat, εξέλιξη η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι φόροι και εισφορές αντιστοιχούν στο 41,5% του ΑΕΠ με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει αναρριχηθεί στην 8η θέση στην Ε.Ε. μαζί με τη Γερμανία. Βέβαια, οι πολίτες των άλλων χωρών που καταβάλλουν μεγάλους φόρους έχουν υψηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες και δεν πληρώνουν από την τσέπη τους για την Παιδεία ή την Υγεία, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.

Στα κράτη αυτά, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών σε αντίθεση με τη χώρα μας που στα χρόνια της κρίσης αυξήθηκαν κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες, καταδεικνύοντας ότι η δημοσιονομική προσαρμογή έγινε ως επί το πλείστον από το σκέλος των εσόδων και των εισφορών και όχι από τη συρρίκνωση των δαπανών.

Συγκεκριμένα, το 2010 φόροι και εισφορές αποτελούσαν το 34,2% του ΑΕΠ, το 2015 το 39,6% και κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκαν στο 41,5% όπου και διατηρήθηκαν μέχρι και σήμερα. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι στις χώρες των «μνημονίων» οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα πληρώνουν λιγότερα σε φόρους και εισφορές. Συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι πληρώνουν φόρους και εισφορές που αντιστοιχούν στο 37,2% του ΑΕΠ τους, οι Ισπανοί στο 35,4%, οι Κύπριοι στο 33,8%, ενώ οι Ιρλανδοί βρίσκονται στην τελευταία αλλά καλύτερη θέση της βαθμολογίας, με φόρους και εισφορές μόλις στο 23% του ΑΕΠ τους.

Οι Ελληνες πληρώνουν σε φόρους και εισφορές όσα και οι Γερμανοί-1

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η ανάλυση των επιβαρύνσεων με τους φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές, κοινώς στην κατανάλωση, να έχουν τα πρωτεία, καθώς καταβλήθηκαν 31 δισ. ευρώ από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ειδικότερα:

1. Το 17,1% του ΑΕΠ (είναι το 4ο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση), προήλθε από τους έμμεσους φόρους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώθηκε αισθητά χαμηλότερα, στο 13,6%, και ο μέσος όρος της Ευρωζώνης στο 13,3%.

2. Οι φόροι στο εισόδημα και στην περιουσία (άμεσοι φόροι), παρά τη σημαντική αύξησή τους στα χρόνια της κρίσης (κυρίως στην περιουσία) είναι χαμηλότεροι από τον μέσον όρο της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης (13,2% του ΑΕΠ και 13% αντιστοίχως) και φθάνουν στο 10,1% του ΑΕΠ, κατατάσσοντας τη χώρα μας 15η στην Ευρωπαϊκή Ενωση μαζί με την Πορτογαλία.

Από τους άμεσους φόρους, το 6,2% του ΑΕΠ προέρχεται από φόρους στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, έναντι 9,5% στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη. Οι φόροι στο εισόδημα και στα κέρδη των επιχειρήσεων αποτελούν το 2,2% του ΑΕΠ επί των άμεσων φόρων, κατατάσσοντας την Ελλάδα 19η μαζί με τη Βουλγαρία, ενώ στην Ε.Ε. ανέρχεται στο 2,7%.

3. Οι ασφαλιστικές εισφορές ανήλθαν στο 14,2% του ΑΕΠ και ήταν από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ενωση (στην 9η θέση). Ο μέσος όρος της Ε.Ε. ανήλθε στο 13,3%, ενώ της Ευρωζώνης στο 15,2%.