ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

13 – 16 Νοεμβρίου η Intracom Κατασκευές στο ΧΑΑ

Μεταξύ 3 και 3,3 ευρώ καθορίστηκε το εύρος τιμής για τη δημόσια εγγραφή της Intracom Κατασκευές. Η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της τεχνικής εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 13 έως 16 Νοεμβρίου, με κύριους αναδόχους την Alpha Finance και την Εθνική Τράπεζα και σύμβουλο έκδοσης την Telesis Χρηματιστηριακή. Η τεχνική εταιρεία του Ομίλου Intracom θα εκδώσει επτά εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, τα 6,75 εκατομμύρια από τις οποίες θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και οι υπόλοιπες με ιδιωτική τοποθέτηση. Τμήμα των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία (περί τα δύο δισ. δραχμές) θα διατεθεί για την εξαγορά μικρότερης τεχνικής εταιρείας, με στόχο την εξασφάλιση νέου εργοληπτικού πτυχίου ΣΤ’ τάξης, με βάση τα κριτήρια επανάκρισης του ΥΠΕΧΩΔΕ.